Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách đổi ngôn ngữ CapCut về tiếng Anh

Việc khai thác toàn bộ tiềm năng của một ứng dụng chỉnh sửa video không chỉ đòi hỏi bí quyết kỹ thuật; nó cũng yêu cầu một giao diện thoải mái nói được ngôn ngữ của bạn.

CapCut, một ứng dụng chỉnh sửa video nổi tiếng, cung cấp nhiều công cụ để tạo những video hấp dẫn. Tuy nhiên, việc tìm thấy chính mình giữa một ngôn ngữ xa lạ có thể cản trở quá trình sáng tạo.

Trong bài viết này. chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình từng bước về cách thay đổi ngôn ngữ CapCut trở lại tiếng Anh.

Cách đổi ngôn ngữ CapCut về tiếng Anh

Để bắt đầu, hãy mở ứng dụng CapCut trên thiết bị của bạn. Khi ở trong ứng dụng, hãy tìm và nhấn vào biểu tượng Cài đặt Trong menu cài đặt, cuộn qua các tùy chọn có sẵn và chọn cài đặt ngôn ngữ. Tùy chọn này có thể được gắn nhãn thích hợp là “Ngôn ngữ ứng dụng” hoặc có mô tả tương tự.

Khi vào cài đặt ngôn ngữ, bạn sẽ được chào đón bởi một bộ sưu tập các ngôn ngữ để bạn lựa chọn. Bây giờ, chỉ cần xác định vị trí “Tiếng Anh” trong danh sách này và chọn nó làm ngôn ngữ ưa thích của bạn. Lưu quyết định của bạn bằng cách nhấn vào “Xong.”

Nếu việc sửa đổi ngôn ngữ không có hiệu lực ngay lập tức, giải pháp đơn giản là khởi động lại ứng dụng. Đóng ứng dụng CapCut rồi mở lại trên thiết bị của bạn. Hành động này sẽ nhắc ứng dụng áp dụng cài đặt ngôn ngữ mới.