Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách kết nối Airpod với 2 iPhone cùng một lúc?

Nếu bạn của bạn quên mang theo tai nghe, bạn có thể chia sẻ Airpod của mình với anh ấy. Có thể nào bạn sử dụng một chiếc Airpod trong khi bạn của bạn đang sử dụng chiếc Airpod kia cùng lúc không? Tại đây, hướng dẫn này giới thiệu cho bạn cách sử dụng độc lập một cặp Airpod.

1. Kết nối Airpod với iPhone khác

Chúng ta đã kết nối Airpod với iPhone của mình và bây giờ chúng ta nên kết nối Airpod với iPhone của bạn bè.

Mở nắp hộp đựng Airpod của bạn bên cạnh iPhone và bạn sẽ được hướng dẫn nhấn và giữ nút quay lại của hộp đựng Airpod, sau đó nhấn vào “Kết nối”.

2. Kết nối một trong các Airpod

Sau khi kết nối với iPhone của bạn bè, bây giờ anh ấy cần nghe nhạc qua Airpod này. Trước tiên, vui lòng lấy một trong những chiếc Airpod ra và phát nhạc. Đóng hộp đựng Airpod.

3. Kết nối Airpod khác

Vui lòng giữ khoảng cách với Airpod đầu tiên, nếu không, cả hai Airpod sẽ được kết nối với iPhone của bạn bè bạn. Đặt Hộp đựng Airpod gần iPhone của bạn, sau đó mở nắp để lấy những chiếc Airpod còn lại ra. Chơi nhạc.

Giờ đây, cặp Airpod này được kết nối độc lập với hai chiếc iPhone khác nhau cùng lúc. Chỉ cần giữ khoảng cách với người này và người khác. Nếu bạn muốn đồng bộ lại một cặp Airpod, bạn có thể đặt Airpod vào hộp đựng. Sau đó đặt vỏ gần iPhone và kết nối.