Cách Ping trang web từ điện thoại Android của bạn

ping một trang web từ điện thoại Android của bạn

Bạn có mong muốn tìm hiểu các tùy chọn lệnh ping Android? Bài viết này ở đây giải thích cách bạn có thể ping một trang web từ điện thoại Android của mình.

Ping là gì?

Một ping xác định liệu một địa chỉ IP có thể được truy cập hay không. Một ping hoạt động khi một gói được gửi đến một địa chỉ nhất định và chờ trả lời. Ping thường được sử dụng để khắc phục sự cố kết nối Internet nếu bạn gặp vấn đề với việc xem trang web. Bên cạnh việc chỉ kiểm tra kết nối đến máy chủ, nó cũng kiểm tra xem địa chỉ IP có chấp nhận yêu cầu hay không. Một ping cũng sẽ kiểm tra thời gian phản hồi để hiểu nếu trang web có thể xử lý các hoạt động khác nhau.

Phản hồi được xác định bằng Milliseconds – thời gian thực hiện càng ít thì càng tốt. Tùy thuộc vào loại dịch vụ mà một trang web phải cung cấp thời gian phản hồi là rất quan trọng để hiểu liệu kết nối của bạn hoặc máy chủ có đủ hiệu quả để xử lý các yêu cầu và cung cấp hiệu quả cho người dùng hay không.

Thời gian phản hồi phụ thuộc vào kết nối internet của người dùng, máy chủ từ xa và máy chủ DNS của người dùng. Số lượng yêu cầu kết nối internet của bạn đang phục vụ ngay lúc đó cũng đóng vai trò là yếu tố quyết định thời gian này.

Cách bạn có thể ping một trang web từ điện thoại Android của bạn

Google Play Store cung cấp nhiều ứng dụng hữu ích và giúp người dùng thực hiện các chức năng khác nhau. Đây là một ứng dụng dưới đây sẽ cho phép bạn ping một trang web từ điện thoại Android của bạn.

Đi đến Google Play Store, tải xuống và cài đặt Trình mô phỏng đầu cuối cho Android

Loại ping ping sốc tên miền tên miền

Không sử dụng dấu ngoặc kép để gõ lệnh. Thay vì số, bạn phải sử dụng một giá trị số sẽ xác định số lần quá trình sẽ được lặp lại. Tên miền nên được thay thế bằng tên của trang web mà bạn muốn ping. Bạn không cần phải nhập toàn bộ tên miền, chỉ cần một tên miền phụ hoặc một từ có trong trang web là đủ.

Ví dụ: ping mậtc 5 www.howtohow.abc

Cả hai đối số ’-c và giá trị số là tùy chọn. Thêm một giá trị số sẽ tự động dừng quá trình sau số đầu vào. Không đặt một số lặp lại quá trình. Tuy nhiên, điều này thật tuyệt nếu bạn muốn theo dõi kết nối của một trang web liên tục.

Sử dụng các hướng dẫn đã nêu ở trên để ping trang web từ điện thoại thông minh Android của bạn.