Cách rời nhóm trong Viber

Voice over IP (VoIP) và nền tảng nhắn tin tức thì Viber – là ứng dụng trò chuyện phổ biến trên toàn thế giới nhờ các tính năng nổi bật bao gồm “Trò chơi Viber” và bảo mật nhắn tin nâng cao. Nó cho phép trò chuyện nhóm với tối đa 250 thành viên. Tin nhắn được giữ riêng tư với bên thứ ba và thậm chí từ chính Viber.

Nếu bạn là thành viên của một nhóm trò chuyện mà bạn muốn rời khỏi, bài viết của chúng tôi sẽ giải thích quy trình.

Ngoài việc giải thích cách rời khỏi nhóm bằng các hệ điều hành khác nhau, Câu hỏi thường gặp của chúng tôi bao gồm thông tin về cách đóng nhóm với tư cách quản trị viên nhóm.

Làm cách nào để rời khỏi nhóm Viber?

Nếu không muốn tham gia nhóm Viber nữa, bạn có thể rời nhóm và xóa nhóm đó khỏi danh sách trò chuyện của mình. Khi bạn rời khỏi nhóm, nó sẽ không ảnh hưởng đến nhóm và sẽ tiếp tục khả dụng đối với các thành viên khác trong nhóm.

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn đổi ý và muốn quay lại nhóm, quản trị viên sẽ cần thêm lại bạn. Sau khi tham gia lại, bạn sẽ không thể truy cập bất kỳ tin nhắn nào đã gửi trước khi tham gia – kể cả những tin nhắn được gửi khi bạn là thành viên của nhóm.

Để rời khỏi một nhóm, chỉ cần chọn nhóm bạn muốn rời khỏi, đi đến thông tin trò chuyện của nhóm đó, sau đó chọn “Rời khỏi và Xóa”. Tiếp tục đọc để tìm hiểu chính xác cách thực hiện trên điện thoại di động hoặc máy tính của bạn.

Rời khỏi nhóm viber qua android

 • Khởi chạy ứng dụng “Viber”.
 • Chọn “Trò chuyện”.
 • Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.
 • Nhấp vào “Thông tin”, “Thông tin trò chuyện”.
 • Chọn “Rời khỏi và Xóa”.
 • Xác nhận rằng bạn muốn rời khỏi và xóa cuộc trò chuyện nhóm.
 • Hoặc:

 • Chọn “Trò chuyện”.
 • Nhấn và giữ nhóm bạn muốn rời khỏi.
 • Nhấp vào “Xóa”.
 • Xác nhận rằng bạn muốn “Rời khỏi và Xóa” nhóm này.
 • Rời khỏi nhóm Viber qua iOS

 • Khởi chạy ứng dụng “Viber”.
 • Chọn “Trò chuyện”.
 • Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.
 • Ở đầu màn hình, hãy nhấp vào tên nhóm.
 • Nhấp vào “Giới thiệu”, sau đó “Thông tin trò chuyện”.
 • Chọn “Rời khỏi và Xóa”.
 • Xác nhận rằng bạn muốn rời khỏi và xóa cuộc trò chuyện nhóm.
 • Hoặc:

 • Chọn “Trò chuyện”.
 • Vuốt sang trái trên nhóm bạn muốn rời khỏi.
 • Nhấp vào “Xóa”.
 • Xác nhận rằng bạn muốn “Rời khỏi và Xóa” nhóm này.
 • Rời khỏi nhóm Viber qua Windows 10

 • Khởi chạy ứng dụng “Viber”.
 • Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.
 • Chọn biểu tượng “Thông tin”.
 • Ở cuối màn hình, nhấp vào “Giữ và xóa”.
 • Sau đó xác nhận rằng bạn muốn “Rời khỏi và Xóa” nhóm này.
 • Hoặc:

 • Tìm nhóm bạn muốn rời khỏi.
 • Nhấp chuột phải vào nó.
 • Chọn “Rời khỏi và Xóa”.
 • Sau đó xác nhận rằng bạn muốn “Rời khỏi và Xóa” nhóm này.
 • Rời khỏi nhóm Viber qua macOS

 • Khởi chạy ứng dụng “Viber”.
 • Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.
 • Chọn biểu tượng “Thông tin”.
 • Ở cuối màn hình, nhấp vào “Giữ và xóa”.
 • Sau đó xác nhận rằng bạn muốn “Rời khỏi và Xóa” nhóm này.
 • Hoặc:

 • Tìm nhóm bạn muốn rời khỏi.
 • Nhấp chuột phải vào nó.
 • Chọn “Rời khỏi và Xóa”.
 • Sau đó xác nhận rằng bạn muốn “Rời khỏi và Xóa” nhóm này.
 • Rời khỏi nhóm viber qua linux

 • Khởi chạy ứng dụng “Viber”.
 • Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.
 • Chọn biểu tượng “Thông tin”.
 • Ở cuối màn hình, nhấp vào “Giữ và xóa”.
 • Sau đó xác nhận rằng bạn muốn “Rời khỏi và Xóa” nhóm này.
 • Hoặc:

 • Tìm nhóm bạn muốn rời khỏi.
 • Nhấp chuột phải vào nó.
 • Chọn “Rời khỏi và Xóa”.
 • Sau đó xác nhận rằng bạn muốn “Rời khỏi và Xóa” nhóm này.
 • Câu hỏi thường gặp bổ sung

  Làm cách nào để xóa chính bạn với tư cách là quản trị viên nhóm viber?

  Tự xóa khỏi nhóm mà bạn là quản trị viên tuân theo quy trình tự xóa giống như thành viên không phải quản trị viên. Để làm điều này từ Android:

  1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

  2. Chọn “Trò chuyện”.

  3. Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.

  4. Nhấp vào “Giới thiệu”, sau đó “Thông tin trò chuyện”.

  5. Chọn “Rời khỏi và Xóa”.

  6. Xác nhận rằng bạn muốn rời khỏi và xóa cuộc trò chuyện nhóm.

  Để xóa chính bạn khỏi một nhóm trên iPhone:

  1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

  2. Chọn “Trò chuyện”.

  3. Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.

  4. Ở đầu màn hình, hãy nhấp vào tên nhóm.

  5. Nhấp vào “Giới thiệu”, sau đó “Thông tin trò chuyện”.

  6. Chọn “Rời khỏi và Xóa”.

  7. Xác nhận rằng bạn muốn rời khỏi và xóa cuộc trò chuyện nhóm.

  Để xóa chính bạn khỏi một nhóm khỏi máy tính của bạn:

  1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

  2. Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.

  3. Chọn biểu tượng “Thông tin”.

  4. Ở cuối màn hình, nhấp vào “Rời khỏi và Xóa”.

  5. Sau đó xác nhận rằng bạn muốn “Rời khỏi và Xóa” nhóm này.

  Nó có thông báo cho nhóm Viber khi tôi rời đi không?

  Trong một cuộc trò chuyện nhóm, không có tin nhắn tự động khi ai đó rời khỏi nó. Tuy nhiên, các thành viên khác trong nhóm có thể nhận thấy rằng tên và ảnh hồ sơ của bạn không còn xuất hiện trong danh sách thành viên nhóm.

  Làm cách nào để đóng cuộc trò chuyện nhóm?

  Để đóng một cuộc trò chuyện nhóm với tư cách quản trị viên:

  1. Xóa tất cả thành viên nhóm

  2. Xóa tất cả quản trị viên

  3. Sau đó thoát và xóa cuộc trò chuyện nhóm

  Để xóa tất cả thành viên nhóm bằng Android:

  1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

  2. Nhấp vào “Trò chuyện”.

  3. Chọn nhóm bạn muốn đóng.

  4. Nhấp vào biểu tượng “Thông tin” trong menu ba chấm.

  5. Chọn “Thông tin trò chuyện”.

  6. Trong ‘Người tham gia’, hãy nhấp vào một thành viên để xóa họ.

  7. Chọn “Xóa khỏi Trò chuyện”.

  8. Lặp lại các bước 6 và 7cho đến khi tất cả các thành viên được loại bỏ.

  Để xóa tất cả thành viên nhóm qua iOS:

  1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

  2. Nhấp vào “Trò chuyện”.

  3. Chọn nhóm bạn muốn đóng.

  4. Ở đầu màn hình, hãy nhấp vào tên nhóm.

  5. Trong ‘Người tham gia’, hãy nhấp vào một thành viên để xóa họ.

  6. Chọn “Xóa khỏi Trò chuyện”.

  7. Lặp lại các bước 5 và 6cho đến khi tất cả các thành viên được loại bỏ.

  Để xóa tất cả thành viên nhóm khỏi máy tính của bạn:

  1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

  2. Chọn nhóm bạn muốn đóng.

  3. Nhấp vào biểu tượng “Thông tin”.

  4. Chọn “Người tham gia”.

  5. Nhấp vào “x” bên cạnh tên của thành viên bạn muốn xóa.

  6. Chọn “Xóa” khỏi cuộc trò chuyện.

  7. Lặp lại các bước 5 và 6cho đến khi tất cả các thành viên nhóm bị xóa.

  Xóa quản trị viên nhóm khỏi trò chuyện nhóm

  Để xóa tất cả quản trị viên nhóm trên Android:

  1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

  2. Nhấp vào “Trò chuyện”.

  3. Chọn nhóm mà bạn muốn xóa thành viên quản trị.

  4. Nhấp vào biểu tượng “Thông tin” trong menu ba chấm.

  5. Chọn “Thông tin trò chuyện”.

  6. Trong phần “Người tham gia”, chọn quản trị viên bạn muốn xóa.

  7. Nhấp vào “Xóa khỏi Trò chuyện”.

  8. Lặp lại các bước 5 và 6cho đến khi tất cả các quản trị viên được gỡ bỏ.

  Để xóa tất cả quản trị viên nhóm qua iOS:

  1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

  2. Nhấp vào “Trò chuyện”.

  3. Chọn nhóm mà bạn muốn xóa thành viên quản trị.

  4. Ở đầu màn hình, hãy nhấp vào tên nhóm.

  5. Trong phần “Người tham gia”, chọn quản trị viên bạn muốn xóa.

  6. Nhấp vào “Xóa khỏi Trò chuyện”.

  7. Lặp lại các bước 5 và 6cho đến khi tất cả các quản trị viên được gỡ bỏ.

  Để xóa tất cả quản trị viên nhóm trên máy tính:

  1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

  2. Chọn nhóm mà bạn muốn xóa thành viên quản trị.

  3. Nhấp vào biểu tượng “Thông tin”.

  4. Chọn “Người tham gia”.

  5. Nhấp chuột phải vào quản trị viên để loại bỏ nó.

  6. Chọn “Xóa khỏi Trò chuyện”.

  7. Lặp lại các bước 5 và 6cho đến khi tất cả các quản trị viên được gỡ bỏ.

  Rời khỏi và xóa một cuộc trò chuyện nhóm

  Để rời khỏi và xóa một cuộc trò chuyện trên Android:

  1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

  2. Chọn “Trò chuyện”.

  3. Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.

  4. Nhấp vào “Thông tin”, “Thông tin trò chuyện”.

  5. Chọn “Rời khỏi và Xóa”.

  6. Xác nhận rằng bạn muốn rời khỏi và xóa cuộc trò chuyện nhóm.

  Để rời khỏi và xóa một cuộc trò chuyện qua iOS:

  1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

  2. Chọn “Trò chuyện”.

  3. Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.

  4. Ở đầu màn hình, hãy nhấp vào tên nhóm.

  5. Nhấp vào “Thông tin”, “Thông tin trò chuyện”.

  6. Chọn “Rời khỏi và Xóa”.

  7. Xác nhận rằng bạn muốn rời khỏi và xóa cuộc trò chuyện nhóm.

  Để rời khỏi và xóa một cuộc trò chuyện trên máy tính của bạn:

  1. Khởi chạy ứng dụng “Viber”.

  2. Nhấp vào nhóm bạn muốn rời khỏi.

  3. Chọn biểu tượng “Thông tin”.

  4. Ở cuối màn hình, nhấp vào “Rời khỏi và Xóa”.

  5. Sau đó xác nhận rằng bạn muốn “Rời khỏi và Xóa” nhóm này.

  Họ chia tay với các cuộc trò chuyện nhóm Viber

  Mã hóa tin nhắn đầu cuối của Viber làm cho nó trở thành một trong những ứng dụng nhắn tin tốt nhất trên thế giới – khả dụng trên thiết bị di động và máy tính để bàn. Tính năng nhắn tin riêng tư và các tính năng thú vị khác bao gồm “Trò chơi Viber” đã được sử dụng hết 1,1 tỷ người dùng. Cho phép các thành viên nhóm tự xóa mình khỏi các nhóm trò chuyện bất kỳ lúc nào một cách kín đáo.

  Bây giờ bạn đã biết cách rời khỏi nhóm và đóng nhóm với tư cách quản trị viên, bạn có rời khỏi nhóm mà bạn muốn tham gia lại không? Nếu vậy, tại sao bạn muốn tham gia lại nó? Chúng tôi muốn biết về một số cuộc trò chuyện nhóm thú vị nhất mà bạn là thành viên – hãy cho chúng tôi biết trong phần nhận xét bên dưới.

  Những bài viết liên quan

  Back to top button