Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách sao lưu dữ liệu Whatsapp trên đám mây

Việc sao lưu dữ liệu Whatsapp dưới dạng tệp trong bộ nhớ thiết bị của bạn là không đủ. Mặc dù chỉ cần khôi phục dữ liệu của bạn khi ứng dụng gặp sự cố hoặc vô tình xóa thông tin quan trọng là đủ, nhưng điều đó sẽ không giúp ích gì khi thiết bị bị hỏng hoặc bị mất hoàn toàn và bạn không thể truy cập dữ liệu bên trong.

Vì lý do này, Whatsapp đã tích hợp với dịch vụ đám mây của hệ điều hành của bạn để cung cấp hệ thống sao lưu lưu trữ dữ liệu Whatsapp của bạn trong dịch vụ đám mây mà bạn có thể truy cập ngay cả khi bạn mất hoặc làm hỏng thiết bị của mình.

Sao lưu Whatsapp vào Google Drive cho thiết bị Android:

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị Android, rất có thể bạn có tài khoản Google giống như tài khoản Google drive. Bạn có thể gửi bản sao lưu thủ công và định kỳ trực tiếp trong tài khoản Google Drive của mình. Đi tới whatsapp, nhấn vào menu. Chọn cài đặt -> Trò chuyện -> Sao lưu trò chuyện.

Trên trang sao lưu trò chuyện, nhấn vào Sao lưu vào google drive. Trong trường hợp bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn tài khoản Google bạn muốn sao lưu. Sau đó, bạn có thể chọn cách bạn muốn sao lưu định kỳ.

Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với điện thoại của bạn và bạn cần chuyển đổi hoặc mua điện thoại mới, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Google đó và khi cài đặt Whatsapp, bạn có thể khôi phục từ bản sao lưu Google Drive của mình.

Sao lưu Whatsapp vào iCloud cho iOS:

Đối với người dùng iPad và iPhone, bạn có thể sao lưu dữ liệu Whatsapp của mình trong iCloud. Dịch vụ đám mây của iOS. Khi bạn mất hoặc đặt lại iPhone, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản iTunes của bạn sau đó khi cài đặt Whatsapp, hãy khôi phục từ bản sao lưu iCloud.

Để lưu bản sao lưu Whatsapp vào iCloud, hãy nhấn vào menu và chọn cài đặt. Cài đặt trò chuyện—–> sao lưu trò chuyện. Sau đó chọn iCloud làm đích sao lưu của bạn.

Sao lưu Whatsapp vào OneDrive cho Windows Điện thoại:

OneDrive là Windows’ dịch vụ lưu trữ đám mây. Nếu là của bạn windows điện thoại có Windows 8.1 hoặc phiên bản mới hơn, bạn có thể gửi thẳng tệp sao lưu Whatsapp tới tài khoản OneDrive của mình. Khởi chạy Whatsapp và đi tới cài đặt. trò chuyện và cuộc gọi —-> sao lưu. Bạn phải đăng nhập vào tài khoản OneDrive mà bạn muốn sao lưu. Chọn tần suất sao lưu bạn muốn.

Lưu ý: Trong cả ba phiên bản, video Whatsapp không được đưa vào bản sao lưu theo mặc định. Nếu bạn muốn sao lưu video Whatsapp của mình, hãy chọn video đó trong cửa sổ cài đặt sao lưu.