Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách sử dụng mã PIN của SIM cho iPhone hoặc iPad của bạn

Để bảo vệ thẻ SIM của bạn khỏi những người khác sử dụng thẻ đó cho các cuộc gọi điện thoại hoặc dữ liệu di động, bạn có thể sử dụng mã PIN của SIM. Sau đó, mỗi khi bạn khởi động lại thiết bị hoặc tháo thẻ SIM, thẻ SIM của bạn sẽ tự động khóa và bạn sẽ thấy “SIM bị khóa” trên thanh trạng thái.

Làm cách nào để đặt mã PIN của SIM trên iPhone của bạn?

1) Mở Ứng dụng cài đặtvà đi đến Điện thoại > Mã PIN của SIMsau đó kích hoạt mã PIN của SIM.

2) Nếu đây là lần đầu tiên bạn thiết lập mã PIN của SIM, bạn sẽ được yêu cầu tạo mã PIN mới có chứa 4 ĐẾN 8 con số. Nếu trước đây bạn đã bật mã PIN, bạn sẽ phải nhập lại mã PIN đó để kích hoạt tính năng bảo vệ SIM.

Làm cách nào để tắt mã PIN của SIM trên iPhone của bạn?

1) Khởi động Ứng dụng cài đặtvà đi đến Điện thoại > Mã PIN của SIMsau đó vô hiệu hóa mã PIN của SIM.

2) Nhập mã PIN của bạn để xác thực yêu cầu tắt mã PIN của SIM, sau đó nhấp vào Xong.

Điều gì xảy ra khi mã PIN của SIM được bật?

Mỗi lần bạn khởi động lại iPhone hoặc nếu bạn lắp thẻ SIM vào một điện thoại khác, bạn sẽ phải nhập mã PIN của SIM để mở khóa thẻ SIM. Như đã đề cập ở trên, đây là cách tuyệt vời để bảo mật thẻ SIM của bạn và đảm bảo rằng trong trường hợp ai đó lấy trộm iPhone của bạn, họ sẽ không thể sử dụng lại thẻ SIM đó trên một điện thoại khác.

Tuy nhiên, hãy hết sức cẩn thận để không quên mã PIN của SIM, nếu không thẻ SIM của bạn sẽ bị khóa và bạn sẽ phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của mình để lấy mã PUK nhằm mở khóa thẻ SIM bị khóa.

Note: Đừng cố đoán mã PIN của SIM. Việc đoán sai có thể khóa thẻ SIM của bạn vĩnh viễn, điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần một thẻ SIM mới.