Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để ẩn ID người gọi của bạn khi thực hiện cuộc gọi điện thoại trên iPhone?

Hướng dẫn này nhằm mục đích chỉ cho bạn hai phương pháp về cách ẩn ID người gọi và gọi cho ai đó mà không cần số điện thoại của bạn.

ID người gọi là gì?

ID người gọi (nhận dạng người gọi, CID), còn được gọi là nhận dạng đường dây gọi (CLID), phân phối số cuộc gọi (CND), nhận dạng số cuộc gọi (CNID), trình bày nhận dạng đường dây gọi (CLIP) hoặc hiển thị cuộc gọi. ID người gọi hiển thị số điện thoại của người gọi (đối với tất cả các số được bỏ chặn) trên điện thoại của bạn. Nó cũng có thể hiển thị tên của người đó nếu nó đã được lưu trong bộ nhớ điện thoại của bạn. ID người gọi được bao gồm trong tất cả các gói.

* Bật Hiển thị ID người gọi của tôi

Mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone, bấm vào Điện thoại -> tìm và bật mục Hiển thị ID người gọi của tôi. Sau khi bật chức năng này, nó sẽ đặt số điện thoại của bạn ở chế độ riêng tư, ít nhất cho đến khi bạn bật lại mục này.

* Sử dụng mã chặn ID người gọi

Nếu bạn không muốn hiển thị số điện thoại của mình cho một người cụ thể khi bạn gọi cho họ, bạn có thể thêm một mã đặc biệt làm tiền tố cho số bạn muốn gọi. Ví dụ: ở Mỹ, mã đó là *67. Ở một số quốc gia Châu Âu, mã đó là #31#. Còn rất nhiều mã nữa tùy theo quốc gia. Bạn được đề xuất cho Google những nội dung như “mã chặn ID người gọi ở Trung Quốc” hoặc bất kỳ quốc gia nào của bạn.