Cách tắt tính năng tự động điền trên Safari

Tự động điền có thể thuận tiện khi điền vào biểu mẫu trong trình duyệt web Safari. Đặc biệt là trên iPhone hoặc iPad, khi dò tìm thẻ tín dụng hoặc gõ địa chỉ dài sẽ mất quá nhiều thời gian. Các trường sẽ tự động được iOS hoàn thành bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được lưu trữ hoặc thẻ tín dụng đã lưu. Nhưng có những lúc thông tin sai được sử dụng hoặc khi tính năng tự động điền gây cản trở thay vì giúp ích.

Vì bất kỳ lý do gì, nếu bạn muốn ngăn Safari sử dụng dữ liệu của mình để tự động điền, bạn có thể tắt tính năng này. Khi tính năng tự động điền bị tắt, trình duyệt web sẽ ngừng tự động nhập thông tin vào biểu mẫu trực tuyến. Tự động điền trên iPhone hoặc iPad có thể được bật hoặc tắt bất kỳ lúc nào.

Làm theo các bước sau để tắt tính năng tự động điền trong Safari trên iPhone:

  1. Hướng đến Cài đặt -> Safari
  2. Lựa chọn Tự động điền dưới General
  3. Chuyển đổi Sử dụng Thông tin liên hệ -> TẮT (công tắc màu xám)Thẻ tín dụng -> TẮT (công tắc màu xám)
  4. Safari sẽ ngừng tự động điền vào các biểu mẫu web bằng thông tin của bạn