Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách thả ghim trên iPhone

Thả ghim là một thuật ngữ tiếng lóng dùng để yêu cầu hoặc bảo ai đó mô tả một vị trí cụ thể trên bản đồ kỹ thuật số. Đó chủ yếu là Google maps nhưng nó vẫn áp dụng cho các bản đồ khác. Trong bài viết này, chúng ta hãy xem cách thả ghim trên iPhone của bạn và cách mở bỏ ghim từ iPhone của bạn.

Cách thả ghim từ Google Maps trên iPhone

Mặc dù ứng dụng bản đồ mặc định trên iPhone của bạn là Google maps nhưng hầu hết mọi người đều cài đặt Google maps đơn giản vì nó phát triển hơn và có phạm vi tiếp cận lớn hơn.

Nếu bạn muốn ghim vị trí hiện tại của mình, trước tiên hãy đảm bảo rằng Google maps có quyền truy cập vào Vị trí iPhone của bạn.

Cài đặt – Google Maps – Vị trí : Sau đó chọn ‘Trong khi sử dụng Ứng dụng’. hoặc ‘Luôn luôn’.