Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách thay đổi Apple ID từ bên thứ ba đến Apple Địa chỉ email?

Đây là cách bạn có thể thay đổi hoặc chuyển đổi một Apple ID có địa chỉ email của bên thứ ba tới một Apple địa chỉ email.

Mới được cập nhật Apple Tài liệu hỗ trợ cung cấp thông tin về Apple Quy trình thay đổi ID, bao gồm xác nhận rằng nếu bạn hiện đang sử dụng địa chỉ email của bên thứ ba, chẳng hạn như địa chỉ có phần mở rộng @gmail.com thì giờ đây bạn có thể dễ dàng thay đổi địa chỉ đó thành địa chỉ email Apple chẳng hạn như @icloud.com, @me.com hoặc @mac.com.

Điều này trước đây không thể thực hiện được với Apple chỉ cho phép Apple ID có địa chỉ email của bên thứ ba sẽ được cập nhật sang địa chỉ email của bên thứ ba khác nhưng không Appleđịa chỉ email riêng của cho đến ngày hôm nay. Đây là cách bạn có thể thực hiện thay đổi này cho Apple ID trong trường hợp bạn đang sử dụng địa chỉ email của bên thứ ba.

Thay đổi thông qua thiết bị iOS:

Bước chân 1: Trước hết, hãy đảm bảo bạn đăng xuất khỏi Apple ID trên tất cả các thiết bị hiện đã đăng nhập bằng tài khoản đó ngoại trừ thiết bị bạn đang sử dụng để thực hiện quy trình này. Khởi chạy ứng dụng Cài đặt gốc rồi nhấn vào ô trên cùng sẽ hiển thị tên của bạn và tiêu đề phụ “Apple ID, iCloud, iTunes & App Store.“

Bước chân 2: Chọn mục đầu tiên trong danh sách tùy chọn được lập bảng sẽ là Tên, Số điện thoại, Email. Điều này sẽ hiển thị một số hoạt động mạng và có thể mất vài giây để tải.

Bước chân 3: Phần thứ hai ở dưới sẽ có tiêu đề Reachable At – phần này có thể là Contactable At. Tùy thuộc vào vị trí thiết bị của bạn – chọn nút Chỉnh sửa ở bên phải tiêu đề đó. Xóa hiện tại Apple ID bằng nút xóa mới đã xuất hiện.

Bước chân 4: Chọn nút Tiếp tục rồi nhập email mà bạn thực sự muốn sử dụng. Đây có thể là một trong Appletài khoản @iCloud, @mac hoặc @me của. Chọn nút Tiếp theo để xác nhận thay đổi.

Thay đổi qua Apple Trang tài khoản ID:

Bước chân 1: Khởi chạy trình duyệt yêu thích của bạn, trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động và truy cập appleid.apple.com. Điều này sẽ yêu cầu bạn đăng nhập bằng tài khoản của bạn Apple Thông tin xác thực tài khoản ID để tiếp tục.

Bước chân 2: Xác định vị trí phần Tài khoản chính và chọn nút Chỉnh sửa. Sau đó bạn sẽ thấy một phần dành riêng cho Apple NHẬN DẠNG. Chọn Thay đổi Apple Tùy chọn ID.

Bước chân 3: Như trước, nhập thay đổi có liên quan vào Apple ID rồi chọn tùy chọn Tiếp tục để xác nhận thay đổi đó. Khi mọi thứ đã được lưu thành công, bạn sẽ nhận được thông báo thành công.

Và bạn có nó rồi đấy! Một quá trình tương đối đơn giản bất kể bạn đi theo con đường nào. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn chắc chắn về thay đổi vì địa chỉ email của bên thứ ba trước đó sẽ được lưu vào tài khoản dưới dạng email phụ nhưng bạn sẽ không thể thay đổi lại địa chỉ đó.