Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách thay đổi địa chỉ Gmail của bạn

Tài khoản Gmail của bạn là một phần của tài khoản Google sử dụng địa chỉ email gmail làm tên người dùng. Vì tên người dùng là mã nhận dạng duy nhất cho tài khoản Google/Gmail của bạn nên bạn không thể thay đổi tên này giống như thay đổi tên Tài khoản Gmail của mình.

Nhưng trong một số trường hợp, bạn cảm thấy buộc phải có một địa chỉ gmail khác mà không mất tất cả danh bạ và dữ liệu khỏi địa chỉ hiện tại của mình. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách gần nhất để thay đổi địa chỉ email của bạn. Nó không hoàn hảo, nhưng nó có thể là thứ bạn đang tìm kiếm.

Cách thay đổi địa chỉ Gmail:

Điều này sẽ được thực hiện theo từng bước. Ý tưởng là di chuyển email, danh bạ, mối quan hệ và dữ liệu từ tài khoản gmail hiện tại của bạn sang tài khoản mới có địa chỉ Gmail mới.

Bước chân 1. Tạo tài khoản Gmail mới:

Tạo tài khoản Gmail mới với tên người dùng (địa chỉ gmail) mà bạn mong muốn. Đảm bảo bạn tạo một tài khoản an toàn và sử dụng số điện thoại của bạn để thêm 2 xác thực yếu tố. Đây sẽ là tài khoản Gmail chính của bạn nên tốt hơn hết bạn nên cung cấp cho nó sự bảo mật và sự tôn trọng xứng đáng.

Bước chân 2. Chuyển tiếp email đến địa chỉ mới:

Đăng nhập vào tài khoản Gmail cũ của bạn và chuyển tiếp tất cả Email đến địa chỉ Gmail mới. Chuyển tiếp Gmail đảm bảo tất cả các email được gửi đến tài khoản Gmail cũ sẽ được tự động chuyển tiếp đến địa chỉ mới.

Điều này có nghĩa là bạn cũng có thể trả lời họ từ địa chỉ mới để người gửi biết bạn đã chuyển sang địa chỉ mới.

Bước chân 3: Tạo bí danh cho tài khoản Gmail cũ của bạn:

Bạn cũng có thể truy cập tài khoản Gmail cũ của mình và tạo bí danh. Bí danh rõ ràng sẽ là địa chỉ Gmail mới của bạn. Bất cứ khi nào bạn muốn gửi Email từ tài khoản cũ của mình, nó sẽ được gửi như thể được gửi từ địa chỉ mới. Cách tạo bí danh Gmail.

Bước chân 5: Chuyển email và danh bạ sang tài khoản mới của bạn:

Bạn muốn tài khoản Gmail mới làm cơ sở cho mình. Nếu muốn, bạn có thể chuyển tất cả Email của mình từ tài khoản cũ sang tài khoản mới. Tôi đã giải thích cách chuyển dữ liệu này trong một bài đăng khác để tạo bản sao lưu Gmail. Thủ tục tương tự có thể được áp dụng ở đây.

Điều này sẽ đưa tất cả Email và địa chỉ liên hệ của bạn đến địa chỉ mới. Bạn có thể xóa dữ liệu khỏi tài khoản cũ hoặc giữ nó làm bản sao lưu; cuộc gọi của bạn.

Bước chân 6: Thông báo cho những người liên hệ của bạn:

Vì bạn có địa chỉ liên hệ trong tài khoản mới của mình, bạn có thể viết Email cho địa chỉ liên hệ của mình và thông báo cho họ rằng bạn đã chuyển từ Email cũ sang email mới. Hãy chắc chắn rằng bạn giới thiệu bản thân đúng cách vì mọi người có thể không nhận ra bạn bằng địa chỉ mới.

Phần kết luận:

Nếu bạn thực sự phải thay đổi địa chỉ Gmail của mình thì đây là nơi gần nhất bạn có thể đến. Đối với hầu hết mọi người, việc thay đổi tên sẽ được nhưng id địa chỉ của bạn quá xấu hổ hoặc bạn chỉ muốn đổi tên thương hiệu, đây là cách; đây là cách thay đổi địa chỉ gmail

Mục lục