Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách thay đổi khoảng thời gian chờ màn hình trên Samsung Galaxy A14

Chúng tôi sẽ tập trung vào cách thay đổi khoảng thời gian chờ màn hình trên Samsung Galaxy A14. Đặt khoảng thời gian chờ màn hình mới vì khoảng thời gian chờ hiện tại có thể quá ngắn hoặc quá dài.

Khoảng thời gian chờ màn hình là khoảng thời gian bạn Galaxy Màn hình A14 vẫn sáng trước khi tự động tắt. Điều này, tất nhiên phụ thuộc vào những gì bạn thích.

Bạn có thể thay đổi thời gian chờ màn hình trên Samsung Galaxy A14 trong khoảng thời gian dài hơn nếu bạn đang sử dụng điện thoại để xem hướng dẫn hoặc bất kỳ mục đích sử dụng nào khác yêu cầu thời gian bật màn hình lâu hơn. Điều tương tự cũng sẽ áp dụng cho thời gian sử dụng màn hình ngắn hơn.

Coi đây nè: SAMSUNG Galaxy A14 – Thiết Lập Lần Đầu Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Đặt thời gian chờ màn hình mới trên Samsung Galaxy A14

Trên điện thoại của bạn, hãy đi tới Cài đặt trang.

Cuộn qua trang để tìm Trưng bày và nhấn vào đây.

Tìm Hết thời gian chờ màn hình tùy chọn và chọn nó để hiển thị các tùy chọn.

Theo mặc định, tùy chọn này được đặt thành 30 giây nhưng bạn có thể đặt thành 15 giây để giảm khoảng thời gian. Để tăng khoảng thời gian, bạn có thể đặt nó thành 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút hay thậm chí 30 phút. Tất cả điều này phụ thuộc vào bất cứ điều gì bạn thích.

Tuy nhiên, có thể nên thận trọng khi đặt khoảng thời gian chờ màn hình của bạn thành thời gian ngắn hơn nếu bạn không làm bất cứ điều gì đáng chú ý khi màn hình bật. Điều này nhằm giúp bạn tiết kiệm pin. Thời gian bật màn hình là một trong những yếu tố làm hao pin nhanh chóng, vì vậy bạn có thể cần lưu ý điều đó.

Cũng đọc: Cách đặt tùy chỉnh Instagram Bật âm thanh Galaxy S23