Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách xem tất cả bài viết bạn đã thích Facebook

Bạn có thể xem tất cả các bài viết bạn đã thích trên đó Facebook. Sử dụng Facebook ứng dụng trên điện thoại Android hoặc iPhone, bạn có thể xem tất cả các bài đăng bạn đã thích trên đó Facebook.

Facebook lưu giữ lịch sử của những bài đăng bạn thích ở một nơi. Phản ứng của bạn cũng được lưu trong cùng danh mục và bạn cũng sẽ thấy chúng trong danh sách này. Phản ứng đề cập đến việc bạn sử dụng các biểu tượng khác ngoài Giống để phản ứng với bài viết trên Facebook.

Coi đây nè: Cách xem bài viết bạn đã thích Instagram

Xem tất cả các bài viết được thích và phản ứng

Các bài đăng bạn thích xuất hiện với một Giống biểu tượng ngón tay cái bên cạnh chúng. Các phản ứng sẽ xuất hiện cùng với biểu tượng cảm xúc mà bạn đã sử dụng để phản ứng. Chúng được lưu ở một nơi, vì vậy để xem chúng:

Khởi động Facebook app và đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình. Tiếp theo, nhấn vào biểu tượng hồ sơ ở phía trên bên phải màn hình của Facebook trang.

Nhấn vào tên của bạn từ menu hồ sơ để hiển thị trang Hồ sơ và sử dụng 3-dấu chấm để đi đến Prcài đặt ofile trang.

Lựa chọn Hoạt động đăng nhập.

Định vị Tương tác và nhấn vào Lượt thích và phản ứng từ trình đơn thả xuống.

Tất cả các bài đăng và phản ứng bạn thích sẽ ở cùng một nơi.

Hành động bạn có thể thực hiện

Bạn có thể xem bài đăng hoặc hồ sơ của chủ sở hữu bài đăng từ menu này bằng cách sử dụng Xem bài viết tùy chọn và Xem hồ sơ *chèn tên người dùng* các tùy chọn tương ứng.

Bạn cũng có thể xóa một bài đăng đã thích hoặc nhiều bài đăng đã thích khỏi danh sách này bằng cách chọn chúng rồi nhấn vào Di dời. Chọn một hoặc một vài bài đăng hoặc phản ứng bằng cách sử dụng hộp kiểm bên cạnh mỗi bài đăng. Nếu bạn muốn chọn tất cả chúng, hãy kiểm tra Tất cả tùy chọn ở trên cùng.

Để xác nhận việc xóa, hãy nhấn vào Di dời một lần nữa từ cửa sổ bật lên. Việc xóa áp dụng cho cả bài viết và phản ứng.

Nếu bạn muốn bỏ thích bài viết, hãy sử dụng 3 dấu chấm bên cạnh nó để hiển thị menu và chọn không giống.