Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách xóa trang màn hình chính trên iPhone

Nếu bạn là người dùng iPhone đang muốn sắp xếp lại thiết bị của mình và hợp lý hóa trải nghiệm màn hình chính thì bạn đã đến đúng nơi. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn toàn diện về cách xóa trang màn hình chính trên iPhone.

Cho dù bạn có thêm trang mà bạn không cần nữa hay chỉ đơn giản là tùy chỉnh bố cục màn hình chính, chúng tôi đều có thể hỗ trợ bạn.

Bằng cách làm theo hướng dẫn từng bước được nêu bên dưới, bạn có thể xóa các trang không cần thiết hoặc không sử dụng, cho phép bạn sắp xếp các ứng dụng và hợp lý hóa trải nghiệm màn hình chính của mình.

Xóa trang màn hình chính trên iPhone

Mở khóa iPhone của bạn và đi tới màn hình chính để bạn có thể truy cập Chế độ lắc lư.

Đi vào Chế độ lắc lư bằng cách nhấn và giữ một khoảng trống trên màn hình chính của bạn. Khi các biểu tượng bắt đầu lắc lư, bạn biết mình đang ở Chế độ lắc lư.

Khi ở chế độ lắc lư, hãy nhấn vào các dấu chấm chỉ báo trang nằm phía trên thanh công cụ ở cuối màn hình. Bản xem trước của tất cả các trang trên màn hình chính sẽ xuất hiện với dấu kiểm bên dưới mỗi trang.

Bỏ chọn hộp tương ứng với trang màn hình chính bạn muốn xóa. Sau đó chạm vào biểu tượng bên cạnh nó.

Một dấu nhắc sẽ xuất hiện hỏi bạn có muốn xóa trang này không. Xác nhận hành động của bạn bằng cách chọn Di dời.

Trang màn hình chính sẽ bị xóa và các ứng dụng trên trang đó sẽ tự động chuyển về trang trước đó. Gõ vào Xong một khi bạn đã hoàn tất.

Bạn đã xóa thành công trang màn hình chính trên iPhone của mình. Lặp lại các bước này cho bất kỳ trang màn hình chính bổ sung nào mà bạn muốn xóa.

Hãy nhớ rằng việc xóa các trang trên màn hình chính sẽ không xóa các ứng dụng. Chúng chỉ được sắp xếp lại hoặc chuyển sang một trang hiện có khác. Nếu cần truy cập lại các ứng dụng này, bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng trên các trang khác hoặc thông qua chức năng tìm kiếm trên iPhone của mình.

Note: Các bước được đề cập trong bài viết này có thể hơi khác nhau tùy thuộc vào phiên bản iOS và kiểu iPhone bạn đang sử dụng.