Chất lượng phát trực tuyến Netflix trông tốt như ở châu Âu

Một số nền tảng phát trực tuyến lớn nhất đã giảm chất lượng video, vì hầu hết chúng ta vẫn ở trong nhà vì sự bùng phát của coronavirus. Bây giờ dịch vụ bình thường dường như đang diễn ra, ít nhất là đối với Netflix ở châu Âu.

Theo dữ liệu được thu thập bởi FlatPanelsHD: Netflix 4K HDR lên đến 15 Mb / giây hiện có sẵn. Người dùng ở Đan Mạch, Na Uy, Đức và các nước châu Âu khác đã báo cáo những cải tiến.