Gamevice đưa ra một tuyên bố khác về việc vi phạm bằng sáng chế chống lại Nintendo

Gamevice gần đây đã mất một trường hợp vi phạm bằng sáng chế vào đầu tháng trước khi nhà sản xuất máy chơi game và phụ kiện điện thoại thông minh đưa Nintendo ra tòa do thiết kế Joy-con nổi tiếng. Có vẻ không hài lòng với kết quả này, Gamevice không chỉ kháng án, mà còn đệ trình một khiếu nại vi phạm bằng sáng chế khác rằng họ muốn nhập khẩu từ Hoa Kỳ Switch Bảng điều khiển đã bị chặn. Theo Gamevice, họ đã được cấp bằng sáng chế vào tháng 8 mà Nintendo đã vi phạm.

Nguồn / thông qua

như anh ấy:

Giống như tải xuống …