Giờ đây, một ứng dụng iOS có thể tính toán cường độ tập luyện của bạn

Washington: Công ty khởi nghiệp Phần Lan Fjuul đã phát triển một ứng dụng iOS thay vì chỉ theo dõi chuyển động, nó còn tính toán cường độ của hoạt động.

Người dùng được cung cấp một số liệu tổng thể duy nhất để đánh giá mức độ tập luyện mà họ thực sự đạt được, thay vì chỉ ước tính thể chất của họ bằng cách đo lường các bước tổng thể, Tech Crunch báo cáo. Chỉ số Điểm Fjuul được cung cấp bởi nhiều loại hoạt động đầu tàu – với mục đích làm cho việc theo dõi hoạt động trở nên đơn giản hơn và cũng thúc đẩy người dùng bằng cách cho phép các loại hoạt động khác nhau được tính là tập thể dục (và hiển thị trong dữ liệu).

Ứng dụng cũng hiển thị các bước đã thực hiện và lượng calo đã đốt cháy, nhưng trọng tâm là Fjuul kiếm được. Làm thế nào chính xác nó hoạt động? Fjuul không dựa vào phần cứng bổ sung để nhận dạng và theo dõi chuyển động – vì vậy không có thiết bị đeo tay – mà là sử dụng các cảm biến đã có trong iPhone, kết hợp với các thuật toán của riêng nó.

Ví dụ về các hoạt động bình thường có thể đóng góp vào Điểm Fjuul tổng thể của bạn bao gồm mua sắm, làm vườn, khiêu vũ và đi bộ – cũng như các bài tập thể dục rõ ràng hơn như chạy bộ hoặc chạy bộ trên máy chạy bộ.

. .