Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Không thể khôi phục tệp sao lưu của iDevice trên 3uTools? Đây là giải pháp

Trước đây chúng tôi đã đăng bài Cách khắc phục “Không thể khôi phục bản sao lưu của iDevice trên 3uTools? Hãy tiếp tục đọc và tìm ra giải pháp cho một số tệp của bạn. 3uTools có thể giúp bạn xuất một số tệp đã sao lưu (ví dụ: ảnh, ghi chú, danh bạ. ..) vào PC của bạn và cho phép bạn nhập lại vào iDevice của mình.

Xin lưu ý rằng bạn nên có iDevice đã sao lưu ( Vào Hộp công cụ- chức năng “Sao lưu/ Khôi phục”) và 3uTools bị lỗi hoặc bạn không thể thấy bất cứ điều gì như bên dưới.

1. Đi tới “Quản lý sao lưu” trong phần Sao lưu/Khôi phục của 3uTools.

2. Chọn tập tin sao lưu của bạn và nhấp vào “Xem ngay bây giờ”

3. Tại đây bạn có thể xem trước tất cả các bản sao lưu của mình: Thư viện ảnh, Danh bạ, Lịch sử cuộc gọi, tin nhắn, ghi chú

Một. Ví dụ: khi bạn nhấp vào “Cuộn máy ảnh”, sau đó bạn có thể thấy một số thư mục trên iDevices của mình mà 3uTools có thể giúp bạn xuất tất cả ảnh đã sao lưu sang PC và nhập lại vào iDevice của bạn.

Bạn có thể nhập lại ảnh đã sao lưu từ máy tính vào iDevice của mình.

b. Tương tự, bạn có thể sử dụng phương pháp trên để khôi phục các tệp đã sao lưu của mình như Danh bạ, Ghi chú và Dấu trang Safari…

c. Bạn có thể xem của bạn “Tin nhắn” TRONG “Quản lý sao lưu”và xuất nó dưới dạng tệp định dạng PDF, chỉ cần nhấp đúp chuột sms.db trong phần SMS.

Bây giờ bạn sẽ thấy một trong các tùy chọn là “Xuất sang định dạng PDF”

Vì vậy, vui lòng thử sử dụng phương pháp này nếu bạn không sao lưu được iDevice của mình trong 3uTools, vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào với 3uTools.