Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để giải quyết lỗi hoạt động thường gặp của 3uTools trên máy tính?

Mô tả vấn đề:

Nếu bạn thường xuyên gặp thất bại trong Cài đặt ứng dụng, nhập dữ liệu, Phục hồi dữ liệu đã lưunguyên nhân có thể là do kết nối không ổn định hoặc không đủ dung lượng lưu trữ.

Các giải pháp:

1. Kết nối không ổn định

Vui lòng kiểm tra xem cáp USB của bạn có vấn đề sau không:

Nếu xảy ra bất kỳ tình huống nào nêu trên, bạn nên thay cáp kết nối mới hoặc cắm USB vào mặt sau của thùng máy tính. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, bạn có thể thử máy tính khác.

2. Không gian lưu trữ không đủ.

1. Kiểm tra xem dung lượng lưu trữ có đủ không.

Hãy bấm vào “Làm mới thông tin iDevice” trên trang thông tin iDevice để kiểm tra dung lượng ổ cứng có đủ hay không. Nếu không gian hệ thống lớn hơn 4.5 G, bạn cần flash iDevice. Nếu dung lượng trống dưới 500 MB, vui lòng tham khảo giải pháp bên dưới.

2. Giải phóng dung lượng bằng các phương pháp sau nếu không gian dữ liệu không đủ.

1) Gỡ cài đặt các ứng dụng không sử dụng

Tìm ứng dụng ít được sử dụng trong danh sách Ứng dụng và nhấp vào nút “Gỡ cài đặt” nút để giải phóng không gian.

2) Sao lưu và xóa ảnh

Tìm album cần sao lưu trong trang ảnh, nhấp vào nút “Xuất” để chuyển ảnh sang máy tính, Sau khi tất cả ảnh được sao lưu vào máy tính, bạn có thể xóa một số hoặc tất cả ảnh để giải phóng dung lượng.

3) Cố gắng xóa bộ nhớ đệm hoặc dữ liệu trong ứng dụng cũng đang chiếm dung lượng lưu trữ.