Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để kiểm tra trạng thái khóa kích hoạt iCloud?

Gần đây, Apple đã xóa công cụ trạng thái Khóa kích hoạt iCloud khỏi trang web, do đó người dùng không thể kiểm tra trạng thái kích hoạt bằng số IMEI hoặc số sê-ri. Thông tin chi tiết về tin tức này, xin vui lòng bấm vào Apple Xóa Công cụ trạng thái khóa kích hoạt iCloud khỏi trang web. Cách duy nhất để kiểm tra trạng thái khóa là kiểm tra trên iPhone của chính họ. Tuy nhiên, nhiều người dùng chưa biết cách kiểm tra trạng thái khóa kích hoạt icloud trên tay.

Vui lòng xác nhận mạng của bạn trên iDevice, sau đó đi tới Cài đặt → iCloud → Tìm iPhone của tôivà kiểm tra trạng thái.

Như hình ảnh hiển thị sau đây, khóa kích hoạt của iDevice này đang bật. Người dùng cần nhập Apple Tài khoản ID và mật khẩu để bật“Tìm điện thoại Iphone của tôi”trên iDevice mới hoặc iDevice đã bị xóa. Nếu như “Tìm điện thoại Iphone của tôi” bị tắt hoặc iCloud chưa đăng nhập nghĩa là trạng thái khóa kích hoạt iCloud của iDevice này đang tắt.

Lời nhắc nhở: Phương pháp thực hành này không áp dụng cho bất kỳ iDevice đã jailbreak nào.

Trường hợp đặc biệt:

Nếu iDevice không khởi động lại hoặc vào được hệ thống iOS, chúng tôi không thể kiểm tra trạng thái khóa kích hoạt. Nhưng chúng ta có thể kích hoạt iDevice sau khi flash và kiểm tra trạng thái khóa kích hoạt iCloud tùy theo nhu cầu nhập Apple tài khoản ID và mật khẩu hay không.

Khi kích hoạt iDevice, bạn cần chọn ngôn ngữ, khu vực rồi kết nối với mạng. Nếu có lời nhắc trên iPhone, “iPhone này hiện được liên kết với một Apple ID (xxxxxx)”, tức là iPhone này đang ở trạng thái khóa kích hoạt. Bạn cần nhập link Apple Tài khoản ID và mật khẩu để kích hoạt nó.