Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để lấy lại mật mã hạn chế truy cập iPhone?

Hướng dẫn này chủ yếu giới thiệu cách lấy lại mật mã hạn chế truy cập iPhone.

Bước chân 1: Sao lưu iDevice bằng 3uTools.

Bước chân 2: Cài đặt iBackupBot.

Bước chân 3: Khởi chạy iBackupBot. Chọn bản sao lưu của iDevice của bạn và mở thư mục này trong System Files/HomeDomain/Library/Preferences.

Bước chân 4: Tìm và mở com.apple.restrictionspassword.plist từ cửa sổ bên trái, như hình dưới đây:Hạn chếPasswordKey

JSxuTakiGEyFzvssbKZRr3UNKZk=

Hạn chếMật khẩuMuối

CH0MCQ==

Bước chân 5: Ghé thăm cái này địa điểm để có được mật mã hạn chế.

Bước chân 6: Sao chép và dán nội dung đã đọc ở trên vào cột LimitionsPasscodeKey.

Bước chân 7: Sao chép và dán nội dung màu xanh bên trên vào cột LimitionsPasscodeSalt.

Note: Điều đáng nói là nội dung màu đỏ/xanh đối với mỗi người là khác nhau, tôi chỉ lấy nội dung trên làm ví dụ.

Bước chân 8: Sau đó, vui lòng nhấp vào nút “Tìm kiếm mã”.

Bước chân 9: Trang web sẽ giúp bạn tự động bẻ khóa mật mã hạn chế của mình với tốc độ rất nhanh.

Bước 10: Và sau đó, nó sẽ hiển thị cho bạn một cửa sổ bật lên với mật mã hạn chế của bạn.