Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để mã hóa bản sao lưu để bảo vệ dữ liệu tốt hơn?

Mã hóa trong bản sao lưu là cực kỳ quan trọng.

1 Mã hóa sao lưu iPhone có nghĩa là gì?

Tùy chọn Mã hóa bản sao lưu có thể tăng tính bảo mật của bản sao lưu bằng cách khóa và mã hóa thông tin của bạn. Bản sao lưu của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu và mã hóa ngăn chặn việc truy cập trái phép vào nội dung của bản sao lưu.

2 Sự khác biệt giữa sao lưu được mã hóa và sao lưu không được mã hóa

Một trong những khác biệt chính giữa bản sao lưu được mã hóa và không được mã hóa là có thông tin bổ sung được lưu trữ trong bản sao lưu được mã hóa không có trong các bản sao lưu khác, bao gồm:

  • Mật khẩu đã lưu của bạn

  • Lịch sử trang web

  • Cài đặt Wi-Fi

  • Dữ liệu sức khỏe

Một điểm khác biệt nữa là bạn cần mật khẩu để khôi phục bản sao lưu được mã hóa. Mật khẩu không cần thiết khi đồng bộ hoặc sao lưu, nó chỉ được yêu cầu khi bạn khôi phục.

3 Làm cách nào để mã hóa bản sao lưu iPhone?

Theo mặc định, bản sao lưu iPhone không được mã hóa.

Bước chân 1 Mở 3uTools và kết nối iDevice của bạn với máy tính thông qua cáp Lightning.

Bước chân 2 Đi đến Phục hồi dữ liệu đã lưuQuản lý mật khẩu dự phòngsau đó nhấn vào Đặt mật khẩu, bạn sẽ cần tạo mật khẩu cho việc này. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu trữ mật khẩu ở nơi an toàn và dễ tiếp cận để có thể truy cập khi cần.

Bước chân 3 Vì bạn đã tạo mật khẩu thành công nên các bản sao lưu sau bạn thực hiện sẽ được mã hóa.

Bước chân 4 Xóa mật khẩu cũng dễ dàng như mã hóa các bản sao lưu. Hãy nhớ rằng bạn sẽ cần mật khẩu sao lưu iTunes để tắt mã hóa sao lưu. Tuy nhiên, các bản sao lưu bạn đã mã hóa sẽ cần mật khẩu để khôi phục.