Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để sử dụng AirDrop trên iDevice?

Với AirDrop, bạn có thể chia sẻ ảnh, video, trang web, vị trí và nhiều nội dung khác với những người ở gần bằng một Apple thiết bị. Hướng dẫn này chủ yếu giới thiệu cách sử dụng AirDrop trên iPhone7.

Lời nhắc ấm áp:

* Để chia sẻ nội dung với AirDrop, cả hai người đều cần một trong các thiết bị này sử dụng iOS 7 trở lên hoặc máy Mac có OS X Yosemite trở lên.

* Bạn cũng cần bật Wi-Fi và Bluetooth. Nếu bạn muốn chia sẻ với các liên hệ của mình, hãy đăng nhập vào iCloud.

Làm cách nào để chia sẻ nội dung bằng AirDrop?

Bạn có thể chia sẻ nội dung từ các ứng dụng như Ảnh, Safari, Danh bạ, v.v.

Nhấn vào nội dung bạn muốn chia sẻ. Sau đó nhấn Chia sẻ. Tùy thuộc vào ứng dụng, bạn có thể chọn các mục khác để chia sẻ.

Sau đó chạm vào tên của người dùng AirDrop ở gần hoặc Apple thiết bị.

Nếu bạn đang chỉ chia sẻ Danh bạ và không thể tìm thấy người dùng ở gần, hãy kiểm tra xem cả hai bạn đã đăng nhập vào iCloud chưa. Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy người dùng ở gần, hãy cân nhắc cài đặt AirDrop thành Mọi người. Bạn cũng có thể cần phải tắt Điểm truy cập cá nhân trên một hoặc cả hai thiết bị.

Người dùng khác sẽ nhận được thông báo có bản xem trước nội dung bạn muốn chia sẻ và có thể chấp nhận hoặc từ chối. Nếu người dùng khác chấp nhận, họ sẽ nhận được nội dung trong ứng dụng mà bạn đã gửi nội dung đó. Ví dụ: ảnh sẽ xuất hiện trong ứng dụng Ảnh và các trang web sẽ mở trong Safari.