Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để sử dụng Quản lý mật khẩu sao lưu 3uTools?

Hiện tại có một số bạn ủng hộ 3uTools hỏi mật khẩu backup 3uTools là gì và cách sử dụng như thế nào, bài hướng dẫn này sẽ giải đáp cho những ai còn thắc mắc.

Mật khẩu dự phòng là gì?

Mật khẩu sao lưu 3uTools là mật khẩu có thể mã hóa các tệp sao lưu trên iDevice của bạn để bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của bạn. Ví dụ: nếu iPhone của bạn bị đánh cắp, những người khác không thể khôi phục bản sao lưu iPhone của bạn nếu không có mật khẩu bạn đã đặt trước đó.

Làm cách nào để đặt mật khẩu dự phòng?

* Khởi chạy 3uTools -> nhấp vào Sao lưu/Khôi phục -> Quản lý mật khẩu sao lưu.

* Như hình bên dưới, 3uTools sẽ đưa ra lời nhắc cho bạn rằng “iDevice này không có mật khẩu dự phòng. Tất cả các bản sao lưu sẽ không được mã hóa và có thể được xem bằng Trình xem sao lưu”, nhấp vào Đặt mật khẩu.

* Bạn nên biết rằng sau khi đặt mật khẩu sao lưu, các bản sao lưu sẽ được mã hóa. Bạn cần nhập mật khẩu trước khi khôi phục bản sao lưu vào iDevice. Trình xem bản sao lưu không thể kiểm tra chi tiết về bản sao lưu được mã hóa. Bấm vào đồng ý.

* Làm theo hướng dẫn để nhập mật khẩu bạn muốn và nhấn OK. Bây giờ bạn đã đặt mật khẩu dự phòng cho iDevice của mình thành công.

* Bạn có thể Thay đổi/Xóa mật khẩu dự phòng trong trang này.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quên mật khẩu dự phòng?

Cần lưu ý rằng nếu bạn quên mật khẩu sao lưu, bạn có thể flash iDevice hoặc sử dụng “Xóa tất cả nội dung và cài đặt” trên iDevice để xóa mật khẩu, nhưng phương pháp này không thể xóa mã hóa của các bản sao lưu trước đó.