Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để thay đổi máy chủ DNS trên iPhone và iPad của bạn?

DNS, hay Hệ thống tên miền, là một hệ thống mạng được sử dụng để dịch tên thành địa chỉ IP. ISP của bạn có máy chủ DNS riêng được sử dụng theo mặc định trên tất cả các thiết bị iOS của bạn nhưng bạn cũng có thể trỏ máy chủ đó đến một máy chủ DNS khác.

Nếu bạn đã từng gặp phải trường hợp một trang web mở ra trên các kết nối khác chứ không phải trên các kết nối của bạn thì việc thay đổi DNS có thể khắc phục được sự cố. Hướng dẫn này chủ yếu trình bày cách thay đổi máy chủ DNS trên iPhone hoặc iPad của bạn.

* Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn và nhấp vào menu Wi-Fi.

* Tìm hiểu kết nối Wi-Fi của bạn từ danh sách các mạng khả dụng và nhấp vào Tôi nút bên phải.

* Cuộn xuống cho đến khi bạn thấy phần DNS và nhấn vào các số ở bên phải.

* Một bàn phím sẽ xuất hiện và bây giờ bạn có thể nhập địa chỉ máy chủ DNS mới. Nhấn vào Wi-Fi để quay lại sau khi bạn hoàn tất.

Sử dụng máy chủ DNS nào?

* DNS của Google: Google vận hành dịch vụ DNS miễn phí hứa hẹn tốc độ, hiệu suất và bảo mật. Để sử dụng DNS của Google, hãy sử dụng bất kỳ địa chỉ nào sau đây trong trường DNS:

8.8.8.8

8.8.4.4

* OpenDNS: Open DNS là một dịch vụ DNS miễn phí khác hứa hẹn về tốc độ, độ tin cậy và bảo mật. Bạn có thể nhập một trong những địa chỉ sau để sử dụng OpenDNS:

208.67.222.222

208.67.222.220