Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để thêm nhiều dấu vân tay hơn vào cảm biến Touch ID của iPhone hoặc iPad?

Với Touch ID, bạn có thể mở khóa iPhone hoặc iPad bằng dấu vân tay của mình và bạn cũng có thể sử dụng nó để xác thực chính mình khi mua hàng từ App Store hoặc với Apple Pay.

Khi thiết lập thiết bị của mình lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu đăng ký một ngón tay với Touch ID, nhưng sau đó, bạn có thể thêm tối đa năm ngón tay của mình để chúng cũng có thể được sử dụng với Touch ID.

Việc gán nhiều ngón tay cho Touch ID có thể hữu ích trong một số trường hợp, bao gồm cả khi bạn bị bẩn một tay và muốn sử dụng tay kia thay thế hoặc khi bạn cầm thiết bị theo một cách nhất định và cần sử dụng một trong các ngón tay của mình thay vì ngón tay cái của bạn.

Để thêm nhiều ngón tay hơn vào hệ thống nhận dạng vân tay Touch ID của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1) Khởi chạy ứng dụng Cài đặt và mở ô Touch ID & Passcode.

2) Nhập mật mã của bạn khi được nhắc.

3) Nhấn vào nút Thêm dấu vân tay… màu xanh lam.

4) Khi thiết bị yêu cầu bạn, hãy đặt ngón tay bạn muốn xác thực lên cảm biến Touch ID.

Đặt nó lên cảm biến và nhấc lên liên tục cho đến khi dấu vân tay trên màn hình chuyển sang màu đỏ hoàn toàn.

5) Sau khi iPhone yêu cầu bạn điều chỉnh độ bám, hãy nhấn vào nút Tiếp tục màu xanh lam.

6) Khi được nhắc, hãy đặt cạnh ngón tay của bạn lên cảm biến Touch ID.

Để cảm biến Touch ID đọc tất cả các cạnh của ngón tay bằng cách đặt ngón tay và nhấc lên liên tục cho đến khi dấu vân tay trên màn hình của bạn chuyển sang màu đỏ hoàn toàn.

7) Sau khi thiết bị của bạn thông báo đã hoàn tất, hãy nhấn vào nút Tiếp tục màu xanh lam.

Xin chúc mừng, bạn vừa thêm một ngón tay mới vào Touch ID.

Để thêm nhiều ngón tay hơn vào cơ sở dữ liệu vân tay Touch ID của thiết bị, hãy lặp lại các bước 1-7 ở trên một lần nữa bằng một ngón tay khác.

Nguồn:idownloadblog