Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để trích xuất cuộn camera từ bản sao lưu iTunes bằng 3uTools?

Mô tả vấn đề:

Bạn có thể gặp trường hợp như vậy: Bạn không thể mở hoặc truy cập được iPhone của mình do iPhone của bạn bị hỏng hoặc bị mất, may là bạn có file sao lưu iTunes trên PC, sau đó làm cách nào để trích xuất ảnh/video thư viện ảnh từ bản sao lưu iTunes sang máy tính? Có cách nào để xem ảnh/video trong tập tin sao lưu iTunes không?

Các giải pháp:

Bước chân 1: Tải xuống và cài đặt 3uTools mới nhất trên PC. Khởi chạy 3uTools và kết nối iDevice của bạn với PC bằng cáp USB. Nhấp vào Hộp công cụ sau khi kết nối.

Bước chân 2: Nhấp vào Sao lưu/Khôi phục -> Quản lý sao lưu. Nếu không thể tìm thấy các tệp sao lưu của mình trong 3uTools, bạn có thể tìm thấy chúng trên PC của mình (C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Apple Máy tính\MobileSync\Sao lưu).

Bước chân 3: Chọn các bản sao lưu bạn muốn xem và bấm vào Xem ngay.

Nếu bạn không thể tìm thấy bản sao lưu mình cần, vui lòng nhấp vào Thêm bản sao lưu.

Bước chân 4: Nếu bạn muốn xem Camera Roll từ bản sao lưu iTunes, nhấp vào Camera Roll -> mở thư mục ảnh/video.

Bước chân 5: Như được hiển thị bên dưới, bạn có thể xem tất cả ảnh/video trong cuộn camera tại đây. Nếu bạn muốn xem thêm chi tiết về ảnh/video của mình, vui lòng tiếp tục nhấp đúp chuột vào IMG.

Bước chân 6: Bạn có thể xuất tất cả ảnh/video trong thư viện ảnh của mình, bạn chỉ cần chọn ảnh/video, và sau đó nhấp vào Xuất.

Nếu bạn muốn khôi phục ảnh/video trong thư viện ảnh, vui lòng nhấp vào Khôi phục dữ liệu.