Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm thế nào để khắc phục "Không khôi phục được bản sao lưu của iDevice" trên 3uTools?

Theo một số người dùng, họ không khôi phục được bản sao lưu của iDevices trên 3uTools. Hãy tiếp tục đọc và tìm ra giải pháp.

1. Nó bị mắc kẹt ở một tiến trình ngẫu nhiên trong thời gian dài.

Nguyên nhân: Sự cố kết nối không ổn định.

Giải pháp: Rút cáp USB và cắm vào cổng ngược của máy tính. Khởi chạy lại 3uTools và khôi phục lại.

2. Thiếu tập tin info.plist.

Nguyên nhân: Lời nhắc này sẽ tồn tại nếu bạn đổi tên tệp sao lưu.

Giải pháp: Đổi tên file sao lưu thành tên DeviceID (chữ thường).

Cách kiểm tra DeviceID: Khởi chạy 3uTools, truy cập iDevicevà nhấp vào “Xem chi tiết iDevice” → “Mở bằng Notepad”. Tìm UniqueDeviceID như hình ảnh sau đây.

3. Sai mật khẩu

Bạn cần nhập mật khẩu bạn đã đặt trong quá trình khôi phục.

4. Mã lỗi 105

Nguyên nhân: Đã xảy ra lỗi với một trong các tập tin sao lưu.

Giải pháp: Trong một số trường hợp, bạn có thể cần xóa một số ký tự cụ thể của tệp có tên “Manifest.db”, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Facebook. Nhưng nếu có nhiều lỗi về các tập tin sao lưu, chúng tôi không thể giúp bạn khắc phục điều đó.

5. Các lỗi khác

Vui lòng mở thư mục sao lưu để kiểm tra xem các tập tin đã hoàn thành chưa. Nếu có tên thư mục “Snapshot” tức là chưa backup xong, bạn không thể khôi phục trên 3uTools.

Bạn cũng có thể vui lòng gửi phản hồi của mình tới: [email protected]