Sớm, Messenger ứng dụng bắt buộc bởi Facebook Trò chuyện

Mumbai: Gã khổng lồ truyền thông xã hội đang có kế hoạch hạn chế gửi tin nhắn từ Facebook ứng dụng. Thay vào đó, nó sẽ buộc tất cả Facebook người dùng tải xuống của nó ‘Messenger’ứng dụng của họ smartphones.

Nó đang tiếp thị cái mới của nó Messenger ứng dụng là ‘nhắn tin miễn phí từ Facebook’, cũng cho phép các cuộc gọi miễn phí được cung cấp bởi Facebook. Nó đã bắt đầu gửi thông báo để cài đặt ‘Messenger’ ứng dụng.

Với Messenger ứng dụng, bạn có thể trò chuyện nhóm, quay video và chụp ảnh tự sướng hoặc các ảnh khác ngay từ ứng dụng và gửi chúng bằng một lần nhấn. Bạn thậm chí có thể bật vị trí để mọi người biết khi bạn ở gần.

. .