Tải xuống hình nền Mi Carousel V7-G-200122 của Xiaomi Inc.

Tải xuống hình nền Mi Carousel V7-G-200122 của Xiaomi Inc. 1

Ứng dụng băng chuyền chính thức từ Xiaomi.

Điều này sẽ giúp bạn có được những bức ảnh động trên màn hình khóa mỗi khi bạn BẬT màn hình.

Bạn có thể duyệt để biết thêm về câu chuyện chỉ bằng một cú chạm, và phần hay nhất là bạn không cần phải mở khóa. Bạn thậm chí có thể xem video, chơi các trò chơi nhẹ, duyệt qua nội dung trong màn hình khóa.

Trong phiên bản mới, bạn có thể nhận các câu chuyện mới trên mọi màn hình BẬT, thay vì mở khóa. Bạn cũng có thể vuốt sang phải để nhận thông tin chi tiết và nhận những câu chuyện thú vị.

Phần tốt nhất là nó được thiết kế để sử dụng ít tài nguyên pin và hệ thống hơn và tải xuống nội dung ở định dạng WEBP để lưu dữ liệu của bạn.

Đi trước và thoát khỏi hình nền tĩnh nhàm chán và khám phá thế giới nội dung trực tuyến.

Tải xuống APK ngay!