Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Tính năng mới của 3uTools V2.18

Đã lâu rồi chúng tôi mới phát hành 3uTools V2.17, hôm nay V2.18 mang đến một số tính năng mới một cách sáng tạo, ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu một số chức năng hữu ích cho bạn. Kiểm tra cập nhật trực tiếp trong 3uTools hoặc tải xuống trên trang web www.3u.com.

1. Hỗ trợ xem và thiết lập file HEIC

HEIC không tương thích như JPG. JPG hoạt động ở mọi nơi, 3uTools V2.18 hỗ trợ nhập và xuất hình ảnh HEIC và giờ đây bạn không chỉ có thể chuyển đổi hình ảnh từ định dạng HEIC mà thậm chí bạn còn có thể liên kết với các tệp HEIC từ PC của mình trên cài đặt 3uTools.

2. Hỗ trợ tải xuống ứng dụng trong Backup Viewer.

Để kiểm tra tính năng này, bạn có thể cài đặt lại ứng dụng của mình từ các tệp sao lưu khác nhau, hãy đi tới Danh sách ứng dụng trong Quản lý sao lưu để khôi phục các ứng dụng iPhone mà bạn muốn.

3. Hỗ trợ audiobook ở định dạng m4b.

Một số người dùng yêu cầu 3uTools thêm tính năng này để nhập/xuất sách nói, giờ chúng tôi thêm tính năng này vào phần Sách. Kết nối iPhone của bạn với 3uTools, nhập sách nói từ Sách.

Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào về 3uTools, bạn có thể gửi email cho chúng tôi trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể xem xét đề xuất của bạn trong các phiên bản 3uTools trong tương lai.

4. Hỗ trợ khôi phục bố cục biểu tượng cho các iDevices khác.

Đây là một bản cập nhật nhỏ về Quản lý biểu tượng của Hộp công cụ của 3uTools, nếu bạn có nhiều thiết bị, bạn có thể sao lưu bố cục màn hình của mình từ một thiết bị khác và sau đó nó có thể được khôi phục bố cục tương tự trên bất kỳ iDevice nào khác.

Xin lưu ý: tất cả các ứng dụng phải được tải xuống thiết bị khác trước khi khôi phục.

5. Switch ngôn ngữ Hà Lan trong cài đặt.

Ở phiên bản này, chúng tôi thêm ngôn ngữ Hà Lan mới trong cài đặt, bạn có thể chuyển ngôn ngữ này từ tiếng Anh sau khi khởi động lại 3uTools.

Tính năng nào bạn yêu thích nhất trong 3uTools V2.18? Bạn có thể tham gia với chúng tôi như dưới đây để biết thêm.