Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Trình quản lý mật khẩu của Google. Truy cập mật khẩu của bạn từ mọi nơi!

Nếu bạn đang sử dụng Google Chrome, có thể bạn biết rằng trình quản lý mật khẩu Chrome lưu trữ chi tiết thông tin đăng nhập của bạn khi bạn chọn lưu mật khẩu của các trang web bạn truy cập.

Những mật khẩu này có sẵn trên tất cả các thiết bị mà bạn sử dụng Chrome và đăng nhập bằng cùng một tài khoản Google.

Trình quản lý mật khẩu Chrome có thể truy cập được thông qua cài đặt trình duyệt Google Chrome. Bạn có thể xem và xóa mật khẩu từ đó.

Gần đây Google đã cải tiến trình quản lý mật khẩu Chrome thành Trình quản lý mật khẩu của Google. Trình quản lý mật khẩu riêng của Google hiện có tại mật khẩu.google.com

Mở trang web mật khẩu google và bạn sẽ tìm thấy tất cả tên người dùng và mật khẩu của các trang web bạn đã sử dụng trong Google chrome.

Ưu điểm chính của trang web Mật khẩu này của Google là nó có thể truy cập được từ mọi nơi. Bạn không cần phải sử dụng Chrome để truy cập mật khẩu của mình. Chỉ cần truy cập pass.google.com trên bất kỳ trình duyệt nào trên PC hoặc thiết bị di động. Đăng nhập và mật khẩu của bạn sẽ có sẵn.

Điều này có nghĩa là bạn cần giữ mật khẩu tài khoản Google chính của mình thật bí mật và an toàn. Bất kỳ ai truy cập được mật khẩu này đều có thể truy cập bất kỳ mật khẩu nào khác mà bạn có. Bạn có thể kích hoạt 2 ủy quyền yếu tố cho tài khoản Google của bạn.