Trò chuyện riêng tư với Pinterest

Pinterest sẽ tung ra một tính năng mới, cho phép người dùng trò chuyện riêng (hoặc trò chuyện nhóm) với nhau về các ghim cụ thể.

Pinterest chỉ về việc chia sẻ mã pin và người dùng không thể trả lời lại. Nhưng giờ đây, người ta có thể trả lời lại bằng tin nhắn văn bản và ghim bằng ứng dụng.

Mashable báo cáo rằng Pinterest sẽ bao gồm trò chuyện trực tiếp và trò chuyện nhóm vào ứng dụng để mọi người có thể trò chuyện riêng về các ghim cụ thể. Điều này có thể có lợi cho những sinh viên đang chia sẻ hình ảnh và trò chuyện về một dự án hoặc lên kế hoạch cho các chuyến đi cùng nhau.

Xem video dưới đây để tìm hiểu cách thực hiện.

. .