Ứng dụng Angel Face Demon #8: VPN có an toàn không?

Tại sao các ứng dụng VPN miễn phí không vô tội, trong video này, bạn sẽ về các ứng dụng VPN miễn phí Chúng tôi chia sẻ những gì chúng tôi biết và thấy. Google Play Store Các ứng dụng này, hầu hết đều miễn phí, có sẵn thông qua App Store hoặc App Store, cung cấp cho bạn các dịch vụ miễn phí nhưng kiếm tiền từ dữ liệu của bạn.

Các ứng dụng VPN miễn phí là lịch sử trình duyệt của bạn, mật khẩu của bạn, thông tin thẻ tín dụng và nhiều dữ liệu quan trọng khác. Mặc dù thông tin này ban đầu được bán để hiển thị cho bạn các quảng cáo thích hợp, nhưng nó thực sự khiến nó dễ bị hack. Chúng tôi đã chuyển tải chi tiết trong video, chúc bạn có một khoảng thời gian vui vẻ!

Những bài viết liên quan

Back to top button