Ứng dụng IoT Assistant giúp bạn theo dõi dữ liệu được thu thập xung quanh bạn

Rất nhiều ứng dụng và trang web đã có cách để người dùng tìm ra dữ liệu nào được thu thập từ họ và cách sử dụng dữ liệu đó. Nhưng đối với các thiết bị xung quanh bạn sử dụng công nghệ Internet of Things, không có cách nào dễ dàng để bạn theo dõi các hoạt động mà nó theo dõi về bạn và chúng hầu như không và hiếm khi đưa ra thông báo rằng chúng đang thu thập dữ liệu. Một ứng dụng mới có tên Internet of Things Assistant được tạo ra bởi các nghiên cứu từ Carnegie Mellon có thể giải quyết vấn đề đó, cho cả người dùng cuối và doanh nghiệp muốn tuân thủ luật pháp riêng tư khác nhau.

Những gì ứng dụng làm về cơ bản là để cho bạn biết các công nghệ IoT xung quanh bạn là gì, cho dù bạn sở hữu chúng hay họ từ các hàng xóm hoặc doanh nghiệp trong khu vực đó. Quan trọng hơn, nó cho bạn biết loại dữ liệu nào họ thu thập được và nếu có cách nào để từ chối thu thập dữ liệu, nó sẽ hướng dẫn bạn đến đó. Các thiết bị có thể được theo dõi bao gồm máy ảnh công cộng với nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng cảnh, loa thông minh, chuông cửa thông minh và các thiết bị bảo mật thông minh khác.

Có các luật hiện hành như Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) ở châu Âu và Đạo luật bảo mật người tiêu dùng California (CCPA) cho phép người tiêu dùng có quyền biết liệu dữ liệu của họ có được thu thập và sử dụng vì lý do này hay lý do khác. Ứng dụng này sẽ không chỉ bảo vệ và trao quyền cho người tiêu dùng mà còn giúp các doanh nghiệp và cơ sở tuân thủ các luật này. Mặc dù có dấu hiệu cho một số thiết bị trong không gian công cộng, các luật được đề cập ở trên yêu cầu chúng phải truyền đạt rõ ràng sự hiện diện và thông tin thu thập dữ liệu.

Chủ sở hữu các thiết bị IoT sẽ có thể sử dụng cổng thông tin dựa trên đám mây để xuất bản thông tin về thiết bị của họ và người dùng cuối sẽ có thể xem thông qua ứng dụng. Chủ doanh nghiệp, nhà điều hành trung tâm hoặc thậm chí các cá nhân có thể yêu cầu tạo đăng ký nơi họ có thể kiểm soát việc xuất bản thông tin. Nó phải dễ sử dụng và họ đã có sẵn các mẫu được tạo sẵn cho các thiết bị thường được sử dụng.

Các nhà nghiên cứu đã có thể tạo ra ứng dụng này và cổng thông tin dựa trên đám mây thông qua các khoản tài trợ từ chương trình nghiên cứu quyền riêng tư của DARPA, Brand Brandis và từ chương trình Không gian mạng an toàn và tin cậy của Quỹ khoa học quốc gia. Hy vọng rất nhiều người và doanh nghiệp đăng ký thiết bị của họ để ứng dụng có thể hữu ích.

Những bài viết liên quan

Back to top button