Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Việc sử dụng Internet di động tăng 105% so với năm trước

Người dùng Internet ở Thổ Nhĩ Kỳ thích Internet di động. Tính đến năm ngoái, việc sử dụng Internet di động (Internet không dây) đã tăng 105% so với năm 2012. Việc sử dụng Internet di động là 69 nghìn 73 Tbyte vào năm 2012, đã tăng lên 141 nghìn 637 vào năm 2013. Phóng viên AA, Cơ quan Công nghệ Thông tin và Truyền thông (BTK), 2013 4. Theo tính toán được thực hiện từ dữ liệu thị trường của Ngành Truyền thông Điện tử Thổ Nhĩ Kỳ trong quý, số lượng người dùng máy tính di động và Internet di động đã tăng 23% trong năm ngoái so với năm trước. Trong khi có 19 triệu 720 nghìn 341 người dùng máy tính di động và internet di động vào cuối năm 2012 thì con số này đã tăng lên 24 triệu 173 nghìn 143 vào cuối năm 2013. Năm 2013, số lượng người dùng Internet di động ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng 25% so với năm 2012. Số người dùng Internet di động là 18 triệu 45 nghìn 808 vào năm 2012, đạt 22 triệu 472 nghìn 129 vào cuối năm ngoái.
Việc sử dụng máy tính di động và internet di động cũng tăng 105% trong cùng thời kỳ. Trong khi có 69 nghìn 73 Tbyte sử dụng Internet di động vào năm 2012 thì con số này đã tăng lên 141 nghìn 637 Tbyte vào năm 2013. Tính đến tháng 12 năm 2013, khoảng 90% ở Thổ Nhĩ Kỳ,9 Có tổng cộng 69 triệu 661 nghìn 108 thuê bao di động, tương ứng với tỷ lệ thâm nhập. Số thuê bao sử dụng dịch vụ 3G bắt đầu được cung cấp từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 12 năm 2013 là 49 thuê bao.3 đạt triệu thuê bao. Trong giai đoạn này, tổng lượng sử dụng Internet di động lên tới 141.637 Tbyte. Tính đến năm 2013, số thuê bao di động băng rộng trả sau là 11 triệu 335 nghìn 7số thuê bao di động băng rộng trả trước là 12 triệu 838 nghìn 136.