Apple Phát hành iOS 15.1.1 Với Hiệu suất rớt cuộc gọi …

Apple đã phát hành iOS 15.1.1, một bản cập nhật nhỏ cho phần mềm iOS 15 tập trung vào việc cải thiện hiệu suất rớt cuộc gọi cho iPhone 13 và iPhone 12.

IOS 15.1.1 bản cập nhật mang số bản dựng 19B81, có sẵn dưới dạng bản tải xuống qua mạng trên các mẫu iPhone và iPad tương thích. Người dùng có thể lấy nó thông qua cơ chế cập nhật phần mềm trong ứng dụng Cài đặt.

Dựa theo Appleghi chú phát hành của iOS 15.1.1 khắc phục sự cố làm giảm hiệu suất cuộc gọi trên iPhone 12 và iPhone 13 cùng với các bản sửa lỗi thông thường. Apple đã không cung cấp ghi chú phát hành cụ thể cho iPadOS 15.1.1.

Applebản phát hành trước đó, iOS 15.1 xây dựng 19B74, được phát hành vào ngày 25 tháng 10, với SharePlay và thẻ vắc xin trong Apple Ví tiền. Đây là bản phát hành sửa lỗi đầu tiên kể từ khi bản cập nhật đó được phát hành.

Nguồn: Appleinsider