Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách AirPlay nội dung từ iPhone, iPad hoặc iPod Touch của bạn

Truyền phát nội dung tới Apple TV hoặc thiết bị hỗ trợ AirPlay khác hoặc phản chiếu toàn bộ màn hình thiết bị iOS của bạn.

AirPlay bạn có thể làm gì?

* Bạn có thể AirPlay ảnh và video từ thiết bị iOS tới thiết bị Apple TV (thế hệ thứ 2) trở lên.

* Bạn có thể AirPlay nhạc từ thiết bị iOS tới thiết bị Apple Loa hỗ trợ TV, AirPort Express hoặc AirPlay.

Nội dung AirPlay từ iPhone, iPad hoặc iPod touch của bạn

1. Kết nối với cùng một mạng Wi-Fi trên thiết bị iOS của bạn và thiết bị mà bạn muốn AirPlay kết nối.

2. Trên thiết bị iOS của bạn, vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm điều khiển.

3. Trong Trung tâm điều khiển, vuốt ngang để tìm màn hình Đang phát.

4. Chọn thiết bị AirPlay của bạn:

* Trên iPad của bạn, từ danh sách các thiết bị AirPlay có sẵn, hãy chọn thiết bị bạn muốn AirPlay tới.

* Trên iPhone hoặc iPod touch, chạm để tìm danh sách các thiết bị AirPlay có sẵn, sau đó chọn thiết bị bạn muốn AirPlay vào.

Phản chiếu iPhone, iPad hoặc iPod touch của bạn

Đây là cách phản chiếu toàn bộ màn hình iOS của bạn trên Apple TRUYỀN HÌNH:

1. Kết nối với cùng một mạng Wi-Fi trên thiết bị iOS của bạn và thiết bị mà bạn muốn AirPlay kết nối.

2. Trên thiết bị iOS của bạn, vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm điều khiển.

3. Trong Trung tâm điều khiển, chạm vào Phản chiếu AirPlay, sau đó chọn Apple TV từ danh sách. Nếu mật mã AirPlay xuất hiện trên màn hình TV của bạn, hãy nhập mật mã trên thiết bị iOS của bạn.

TV của bạn sử dụng hướng màn hình và tỷ lệ khung hình của thiết bị iOS. Để lấp đầy màn hình TV của bạn bằng màn hình thiết bị iOS được phản chiếu, hãy thay đổi cài đặt thu phóng hoặc tỷ lệ khung hình của TV.

Tắt AirPlay hoặc AirPlay Mirroring

1. Vuốt lên để mở Trung tâm điều khiển.

2. Trong Trung tâm điều khiển, vuốt ngang để tìm màn hình Đang phát.

3.Nhấn để mở danh sách các thiết bị AirPlay có sẵn của bạn.

4. Chọn thiết bị iOS của bạn từ danh sách.

Mục lục