Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách để TrueCaller nhận dạng bạn chính xác

Truecaller là dịch vụ nhận dạng số điện thoại phổ biến nhất trên chúng tôi smartphones. Nếu bạn đã cài đặt Truecaller trên điện thoại, nó sẽ xác định cho bạn bất kỳ số nào chưa biết. Khi bạn nhận được một cuộc gọi đến từ một số không xác định, ứng dụng sẽ cố gắng tìm nạp tên cho bạn từ cơ sở dữ liệu của nó khi điện thoại đổ chuông. Điều này cung cấp cho bạn tùy chọn để quyết định xem bạn có muốn nhận cuộc gọi hay không.

Tuy nhiên, đôi khi Truecaller hiển thị sai tên hoặc tên không rõ ràng và điều này có thể khiến mọi người không nhận được cuộc gọi của bạn vì tên mà họ nhìn thấy từ truecaller. Điều này xảy ra do cấu trúc mà Truecaller sử dụng để xác định số điện thoại.

Tại sao Truecaller hiển thị tên sai?

Nếu như 3 mọi người đã lưu số điện thoại của bạn và họ đều cài đặt Truecaller trên điện thoại của họ, khi đó cơ sở dữ liệu truecaller sẽ có 3 tên khác nhau so với số điện thoại của bạn. Truecaller đọc danh bạ của bạn và lưu tên bạn đã sử dụng để lưu trữ số điện thoại trong cơ sở dữ liệu của họ.

Ví dụ: nếu tên bạn là John Stones và bạn làm việc tại WebPro thì ba người khác nhau có thể lưu số điện thoại của bạn bằng ba tên khác nhau như sau: 1) John WebPro 2) Đá Webpro 3)John đá

Ba tên khác nhau sẽ được sao chép vào cơ sở dữ liệu của Truecaller nếu ba người đó đã cài đặt Truecaller. Nếu bạn gọi cho ai đó chưa lưu số của bạn trong danh bạ, Truecaller sẽ chọn một trong ba tên để hiển thị. Nếu người bạn đang gọi không biết bạn làm việc tại WebPro và thấy ‘Stones WebPro’ là tên được hiển thị bởi truecaller, họ có thể nghi ngờ về việc nhận cuộc gọi.

Thông thường Truecaller chọn tên để hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái nếu tên có nhiều hơn một trong cơ sở dữ liệu.

Cách nhận được danh tính Truecaller của bạn mọi lúc:

Để thoát khỏi tất cả sự nhầm lẫn này, bạn cần tạo một hồ sơ truecaller hoàn chỉnh với tên đầy đủ, số điện thoại của bạn và nếu bạn muốn, một ảnh hồ sơ. Bây giờ khi bạn gọi cho ai đó chưa lưu số của bạn, hồ sơ Truecaller của bạn sẽ được hiển thị dưới dạng danh tính của người gọi.

Tạo một hồ sơ với tên và địa chỉ email của bạn. Bạn cũng có tùy chọn để đăng nhập bằng Facebook hoặc tài khoản Google (tôi không khuyến nghị điều này).

Truecaller sẽ bỏ qua tất cả các tên khác trong cơ sở dữ liệu và hiển thị hồ sơ của bạn. Nếu bạn làm việc cho một công ty, bạn cũng có thể bao gồm tên của công ty bạn làm việc. Điều này sẽ khiến những người bạn gọi có nhiều khả năng nhận được cuộc gọi của bạn hơn.

Khi mọi người tìm kiếm số điện thoại của bạn trên Truecaller, họ sẽ thấy hồ sơ của bạn có tên chính xác và thông tin chi tiết mà bạn công khai. Điều này làm tăng độ tin cậy của số điện thoại của bạn.