Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách hủy tư cách thành viên / đăng ký GoDaddy Auctions của bạn

Cách tốt nhất để tìm các miền tốt được sở hữu trước và bán miền của bạn trên Godaddy là thông qua các cuộc đấu giá của Godaddy. Không có hai cách về điều đó.

Bạn có thể nhận được thông báo khi tên miền quan tâm sắp hết hạn, đồng thời liệt kê tên miền của bạn để bán đấu giá hoặc bán và sử dụng thuật toán của Godaddy để có kết quả tốt nhất.

Nhưng để sử dụng dịch vụ đấu giá của Godaddy một cách đầy đủ nhất, bạn cần phải trả phí thành viên hàng năm mà theo tôi là hoàn toàn xứng đáng! Nhưng khi bạn không sử dụng dịch vụ thì tốt hơn hết bạn nên hủy tư cách thành viên.

Cách hủy đăng ký / tư cách thành viên GoDaddy Auctions

Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản GoDaddy trên trình duyệt web của bạn bằng tổ hợp tên người dùng/mật khẩu chính xác. Sau đó bấm vào tên của bạn ở phía trên bên phải màn hình của bạn. Từ menu thả xuống, chọn ‘Gia hạn và thanh toán’.

Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Quản lý thanh toán nơi bạn có thể xem các hóa đơn và đăng ký của mình, bao gồm cả gia hạn tên miền và dịch vụ lưu trữ nếu có. Trong số đó sẽ có bạn Đấu giá GoDaddy – Tư cách thành viên.

Nhấp vào nó một lần để chọn nó và sau đó nhấp vào ‘Hủy gia hạn’ ở đầu màn hình. Một cửa sổ nhỏ sẽ bật lên cung cấp cho bạn ba tùy chọn hủy.

Bạn có thể hủy tư cách thành viên đó và tận hưởng các lợi ích của tư cách thành viên hiện tại bằng cách chọn tùy chọn thứ hai như được giải thích trong video bên dưới.

Tùy chọn đầu tiên sẽ hủy gia hạn tự động nhưng khôi phục đăng ký và nhắc bạn thanh toán khi hết hạn.

Tùy chọn thứ ba sẽ hủy đăng ký của bạn và chấm dứt tư cách thành viên hiện tại cũng như các lợi ích của nó ngay lập tức. Tùy bạn chọn cách bạn muốn hủy. Chọn lựa chọn của bạn và xác nhận bạn muốn hủy. Bạn sẽ thấy xác nhận rằng bạn đã hủy tư cách thành viên Đấu giá của mình và cũng nhận được ?Email từ Godaddy xác nhận điều tương tự.