Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách sao lưu dấu trang Firefox của bạn

Khi bạn đọc một bài viết thú vị trên internet hoặc xem một video thú vị, sau này bạn muốn đọc hoặc xem lại, bạn sẽ đánh dấu nó. Nếu không có tính năng đánh dấu Firefox, chúng ta sẽ phải sao chép url của trang web và dán vào đâu đó, có thể là trên notepad. đó là bận rộn.

Firefox giúp người dùng dễ dàng tạo dấu trang cho các trang web họ đã truy cập và cũng có thể truy cập các dấu trang này. Trong tất cả dữ liệu duyệt web được thu thập, dấu trang là quan trọng nhất và giống như bất kỳ dữ liệu quan trọng nào khác, bạn nên sao lưu.

Trong trường hợp trình duyệt hoặc máy tính của bạn gặp sự cố và bạn không thể truy cập dấu trang của mình, bạn sẽ ước mình đã sao lưu chúng.

Sao lưu tự động:

Dù bạn có tin hay không, trình duyệt sẽ tự động sao lưu các dấu trang gần đây của bạn. Firefox sẽ tự động sao lưu các dấu trang bạn đã tạo trong 15 ngày qua. Bạn có thể truy cập và khôi phục các dấu trang này bằng cách mở thư viện dấu trang. Khi Firefox mở, nhấn Ctrl + Shift + B.

Sao lưu thủ công:

Mặc dù quá trình sao lưu tự động diễn ra liền mạch và dễ dàng nhưng nó không sao lưu dấu trang quá 15 ngày. Cần phải sao lưu thủ công nếu bạn muốn lưu trữ tất cả dấu trang của mình.

Để sao lưu dấu trang Firefox theo cách thủ công, bạn sẽ sử dụng chức năng ‘Xuất dấu trang sang HTML’. Mở thư viện dấu trang như được hiển thị ở trên, nhấp vào ‘Nhập và sao lưu’ sau đó chọn ‘Xuất dấu trang sang HTML’.

Một cửa sổ sẽ bật lên nơi bạn có thể chọn nơi bạn muốn lưu tệp html sẽ được tạo có chứa tất cả dấu trang của bạn. Bạn có thể đặt cho nó một cái tên.

Nếu muốn, bạn có thể lưu tệp HTML trên dịch vụ đám mây như Google Drive để có thể truy cập ngay cả khi thiết bị hoặc máy tính của bạn gặp sự cố.

Tệp HTML chứa dấu trang có thể được nhập vào trình duyệt Firefox khác trên máy tính khác.

Đồng bộ hóa Firefox:

Nếu bạn có tài khoản đồng bộ hóa Firefox, nó sẽ giữ dấu trang của bạn và có thể đồng bộ hóa dấu trang của bạn trên tất cả các thiết bị mà bạn sử dụng Firefox. Đọc thêm về Đồng bộ hóa Firefox