Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách sử dụng Fuliza – Đăng ký, sử dụng và hoàn trả

Safaricom, công ty viễn thông lớn nhất Kenya có nhiều dịch vụ tín dụng khác nhau dành cho khách hàng. Ngoài Mshwari, họ còn có Fuliza hoạt động giống như thấu chi ngân hàng.

Về cơ bản, bạn có thể giao dịch với số tiền cao hơn số dư MPESA hiện tại của mình. Điều này hoạt động khi gửi tiền hoặc khi thanh toán hàng hóa và dịch vụ bằng lipa na MPESA. Các khách hàng khác nhau có giới hạn Fuliza khác nhau!

Cách đăng ký Fuliza

Trước khi có thể sử dụng Fuliza lần đầu tiên, bạn cần đăng ký dịch vụ. Chỉ những người dùng MPESA đã đăng ký mới được phép đăng ký dịch vụ Fuliza.

Bạn có thể sử dụng mã USSD fuliza *234# và làm theo hướng dẫn trên màn hình hoặc sử dụng menu MPESA của ứng dụng Safaricom nếu bạn có điện thoại thông minh.

Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký thành công, giờ đây bạn có thể truy cập các dịch vụ thấu chi Fuliza.

Cách sử dụng Fuliza

Để sử dụng Fuliza, bạn chỉ cần sử dụng MPESA bình thường để gửi tiền và thanh toán bằng Lipa na MPESA. Nếu giá trị giao dịch vượt quá số dư trong số dư MPESA của bạn, Fuliza sẽ tự động nhắc bạn nạp số tiền giao dịch của mình bằng Fuliza. Nếu bạn chấp nhận thì giao dịch sẽ được tiến hành.

Tất nhiên điều này xảy ra trong giới hạn Fuliza của bạn. Mỗi người dùng MPESA có giới hạn Fuliza khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của họ được đánh giá bằng thuật toán MPESA. Số tiền thấu chi được chấp nhận sẽ được thêm vào số dư Fuliza của bạn.

Bạn có thể sử dụng Fuliza bao nhiêu lần tùy thích cũng như đăng nhập trong giới hạn của mình.

Cách thanh toán số dư khoản vay Fuliza của bạn

Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì để thanh toán số dư khoản vay Fuliza của mình ngoài việc gửi tiền vào tài khoản MPESA của mình. MPESA sẽ tự động khấu trừ số tiền đến hạn + phí tích lũy từ số dư MPESA của bạn ngay khi bạn gửi tiền hoặc ai đó gửi tiền cho bạn.

Lưu ý: Bạn không thể rút tiền Fuliza. Đây chỉ đơn giản là một dịch vụ thấu chi. Ngoài ra, còn có các khoản phí liên quan đến dịch vụ Fuliza mà bạn nên biết trước khi sử dụng!