Tin tức và Phân Tích của tất cả các Thiết bị di động!

Cách thay đổi ứng dụng nhắn tin mặc định trên Samsung Galaxy A14

Trên Android, bạn không bị giới hạn ở một ứng dụng nhắn tin duy nhất. Nếu không thích ứng dụng nhắn tin được cài đặt sẵn, bạn có thể tải xuống ứng dụng của bên thứ ba từ cửa hàng Google Play. Sau khi hoàn tất, bạn có thể đặt nó làm ứng dụng nhắn tin mặc định của mình.

Việc thay đổi ứng dụng nhắn tin sẽ không xóa các tin nhắn hiện có trên thiết bị của bạn. Tất cả tin nhắn sẽ hiển thị trong ứng dụng nhắn tin mới sau khi bạn chuyển sang ứng dụng đó. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể sử dụng các ứng dụng nhắn tin khác khi một ứng dụng khác được đặt làm mặc định. Thực hiện theo các bước bên dưới để thay đổi thành công ứng dụng nhắn tin mặc định trên Samsung của bạn Galaxy A14.

Thay đổi ứng dụng nhắn tin mặc định trên Samsung Galaxy A14

Trước tiên, bạn cần cài đặt ứng dụng nhắn tin ưa thích trên Samsung Galaxy A14. Trên màn hình chính chạm vào Google Play Storevà tìm kiếm ứng dụng nhắn tin của bạn. Khi bạn tìm thấy ứng dụng yêu thích của mình, hãy nhấn vào Cài đặt để tải xuống.

Sau khi cài đặt, hãy truy cập ‘Cài đặt‘ và nhấn vào ‘Ứng dụng‘. Tại thời điểm này, bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng được cài đặt trên Galaxy A14. Ở đầu trang, hãy nhấn vào ‘Chọn ứng dụng mặc định‘, sau đó chọn’ứng dụng tin nhắn SMS‘ từ menu xuất hiện.

Tại thời điểm này, chọn ứng dụng nhắn tin bạn muốn đặt làm ứng dụng mặc định từ danh sách tùy chọn có sẵn. Sau khi chọn, bạn có thể đóng cửa sổ đó và những thay đổi sẽ được lưu trên thiết bị của bạn. Ứng dụng bạn chọn sẽ là ứng dụng bạn sẽ sử dụng để gửi và nhận tin nhắn văn bản.

Và đó là cách để đi về nó. Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào. Nếu bạn thấy bài viết hữu ích, hãy cân nhắc chia sẻ nó với bạn bè của bạn.