Cách thêm hộ chiếu vắc xin vào Wallet trên iPhone

Thẻ tiêm chủng chỉ là giấy và không phải lúc nào chúng cũng có kích thước chính xác để nhét trong ví. Một số đã chụp ảnh hoặc quét thẻ của họ để lưu trữ trong ứng dụng Ảnh trên iPhone. Đây là cách đơn giản nhất để luôn mang theo một bản sao thẻ tiêm chủng của bạn. Để thuận tiện hơn và xác minh tốt hơn, có một cách để thêm bằng chứng tiêm chủng vào ứng dụng Wallet của bạn.

Một số tiểu bang như New York cung cấp chứng chỉ tiêm chủng kỹ thuật số của riêng họ. Vì không có chương trình hộ chiếu vắc xin quốc gia, các công ty tư nhân đã phát triển các quy trình để tạo chứng chỉ tiêm chủng kỹ thuật số.

Một ví dụ là GoGetDoc, cung cấp các cấp xác minh khác nhau.

Làm theo các bước sau để thêm hộ chiếu vắc xin của bạn vào Wallet trên iPhone:

  1. Khởi chạy trình duyệt web và điều hướng đến gogetdoc.com/vaxyes
  2. Nhấn vào nút Nhận hộ chiếu tiêm vắc xin miễn phí
  3. Làm theo lời nhắc để xác minh số điện thoại của bạn
  4. Chụp ảnh ID và Hồ sơ tiêm chủng COVID-19 của bạn và tải lên VaxYes để xác minh
  5. Khi bạn nhận được tin nhắn văn bản xác minh, hãy nhấp vào Thêm vào Ví
  6. Chứng chỉ kỹ thuật số vắc xin của bạn được lưu trữ trong ứng dụng Wallet