Cách thiết lập kiểm soát của phụ huynh trên Google Play

Cách thiết lập kiểm soát của phụ huynh trên Google Play 1

Bạn đã bao giờ nghe một câu chuyện về một người nghĩ rằng sẽ rất dễ thương khi cho con họ chơi với điện thoại của họ chỉ để khám phá vòng mua sắm mà họ đã đi? Bây giờ không dễ thương lắm phải không?

Bằng cách thiết lập các kiểm soát của phụ huynh trên Google Play, bạn có thể tiết kiệm cho mình những rắc rối khi phải quay lại, người biết có bao nhiêu ứng dụng. Bây giờ bạn có thể bàn giao điện thoại và không lo lắng về việc mua hàng không mong muốn hoặc để con bạn tiếp xúc với nội dung không phù hợp.

Cách bật kiểm soát của phụ huynh trên Google Play

Để bật kiểm soát của phụ huynh trên Google Play:

Cách thiết lập kiểm soát của phụ huynh trên Google Play 2

    Mở Google Play và chọn biểu tượng trình đơn ba dòng Đi đến Cài đặt Xóa xuống để kiểm soát của phụ huynh và bật nó Tạo nội dung pin Kiểm tra mã pin

Cách thiết lập kiểm soát của phụ huynh trên Google Play 3

Khi bạn kích hoạt kiểm soát của phụ huynh, bạn sẽ thấy mọi thứ bạn có thể áp dụng cho tùy chọn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các điều khiển của cha mẹ cho:

Ứng dụng & Trò chơiFilms Sách truyền hình Âm nhạc

Mỗi phần có loại xếp hạng riêng. Nếu bạn chỉ chọn xếp hạng đầu tiên, bạn chỉ thấy một dấu kiểm, nhưng càng xa các tùy chọn bạn muốn là bạn sẽ thấy chúng được kết nối với các dấu chấm như thế nào.

Cách thiết lập kiểm soát của phụ huynh trên Google Play 4

Khi bạn đã lựa chọn, đừng quên nhấn nút Lưu.

Cách thêm mật khẩu mua hàng vào ứng dụng trong Cửa hàng Play

Bạn có để con bạn sử dụng điện thoại của bạn? Nếu bạn đã thiết lập phương thức thanh toán, việc thêm mật khẩu cho giao dịch mua trên Play Store là bắt buộc. Để thiết lập tính năng này, hãy đi đến thiết lập và bạn có thể chọn Xác thực sinh trắc học hoặc Yêu cầu xác thực để mua hàng.

Cách thiết lập kiểm soát của phụ huynh trên Google Play 5

Nếu bạn chọn tùy chọn thứ hai, một cửa sổ mới sẽ xuất hiện với các tùy chọn như:

Đối với tất cả các giao dịch mua qua Google Play trên thiết bị này cứ sau 30 phút

Khi bạn đã định cấu hình mọi thứ, lần sau khi bạn hoặc ai đó sử dụng điện thoại của bạn cố gắng mua hàng, bạn sẽ thấy điều này.

Cách thiết lập kiểm soát của phụ huynh trên Google Play 6

phần kết luận

Cho đến khi trẻ chăm sóc sử dụng Cửa hàng Play, các hạn chế sẽ là cần thiết. Bằng cách đặt các tùy chọn này, bạn có thể ngăn con bạn tiếp xúc với nội dung không phù hợp và mua hàng vô tình. Những biện pháp bảo mật nào khác mà bạn thêm vào điện thoại của con bạn?