Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách xem các phiên bản trước của tệp Google Docs của bạn

Ngoài thực tế là Google docs là một dịch vụ mạnh mẽ, đa nền tảng, dựa trên đám mây, tôi còn thích việc nó tự động lưu những thay đổi bạn thực hiện trong thời gian thực. Vì vậy, điều đó có nghĩa là nếu bạn vội vã rời đi hoặc máy tính của bạn gặp sự cố khi đang làm việc trên tài liệu, trang tính Google hoặc trang trình bày Google, bạn sẽ không bao giờ mất công việc của mình.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn xóa một hoặc hai đoạn văn và bây giờ bạn muốn nó? Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn có phiên bản trước của tệp Google tài liệu, trang tính Google hoặc trang trình bày Google. Làm thế nào để bạn lấy lại nó?

Mặc dù dịch vụ này lưu công việc và tiến độ của bạn trong thời gian thực nhưng nó cũng giữ bản sao của các phiên bản trước của tài liệu. Để truy cập những thứ này, trong khi tệp đang mở, hãy nhấp vào Tài liệu sau đó chọn Lịch sử phiên bản –> Xem lịch sử phiên bản

Bạn sẽ thấy hầu hết các phiên bản trước của tệp bạn đang làm việc và tất cả chúng đều có ngày lưu trên đó. Nếu bạn đặt tên cho các bản lưu thì bạn cũng sẽ thấy tên của các phiên bản khác nhau của tệp.

Nhấp vào bất kỳ thay đổi nào và bạn sẽ thấy những thay đổi được thực hiện vào ngày cụ thể đó. Nếu bạn đang cộng tác với những người khác trong cùng một dự án, bạn cũng có thể biết ai đã thực hiện thay đổi đó. Tính năng này hoạt động với Google docs, Google sheet và Google slide.

Bạn có thể chọn những gì bạn muốn từ phiên bản trước hoặc bạn có thể khôi phục phiên bản đó làm phiên bản chính của tệp mà bạn đang làm việc. Nếu bạn thực hiện việc này, phiên bản hiện tại sẽ vẫn được lưu trữ và bạn có thể xem nó sau này khi truy cập lại vào các phiên bản Trước đó.