Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách xóa danh bạ yêu thích trên iPhone

Việc có các liên hệ yêu thích trên iPhone giúp bạn dễ dàng truy cập nhanh vào những người bạn thường xuyên liên lạc.

Tuy nhiên, tùy chọn của bạn có thể thay đổi theo thời gian và bạn có thể muốn xóa một số liên hệ nhất định khỏi danh sách yêu thích của mình. Bằng cách quản lý các liên hệ yêu thích của mình, bạn có thể sắp xếp điện thoại của mình một cách ngăn nắp và dễ dàng truy cập vào các cuộc trò chuyện quan trọng đó.

Cho dù gần đây bạn đã cập nhật danh bạ hay chỉ muốn sắp xếp lại các mục yêu thích của mình, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xóa danh bạ yêu thích trên iPhone để đảm bảo rằng các mục yêu thích của bạn luôn cập nhật với nhu cầu hiện tại của bạn.

Cách xóa danh bạ yêu thích trên iPhone

Đầu tiên, xác định vị trí “Điện thoại” ứng dụng trên màn hình chính của bạn, hãy nhấn vào đó. Ở góc dưới cùng bên phải của màn hình, bạn sẽ thấy một tab có nhãn “Yêu thích“. Nhấn vào đó.

Để xóa một liên hệ khỏi mục yêu thích của bạn trên iPhone, hãy tìm liên hệ bạn muốn xóa và vuốt sang trái trên tên của họ. Một màu đỏ “Xóa bỏ” nút sẽ xuất hiện ở phía bên phải. Gõ vào “Xóa bỏ” để xóa liên hệ đó khỏi mục yêu thích của bạn.

Nếu bạn muốn xóa nhiều liên hệ cùng một lúc, hãy nhấn vào “Biên tập” nút ở góc trên bên phải của màn hình. Bây giờ bạn sẽ thấy dấu trừ màu đỏ (-) các nút xuất hiện bên cạnh mỗi liên hệ trong danh sách yêu thích của bạn.

Nhấn vào điểm trừ (-) bên cạnh mỗi liên hệ bạn muốn xóa. MỘT “Xóa bỏ” nút sẽ xuất hiện ở bên phải tên của liên hệ. Gõ vào “Xóa bỏ” để xóa danh bạ khỏi mục yêu thích trên iPhone của bạn. Sau khi hoàn tất, hãy nhấn vào “Xong” nút ở góc trên bên phải của màn hình.

Hãy nhớ rằng việc xóa một liên hệ khỏi mục yêu thích của bạn sẽ không xóa hoàn toàn liên hệ đó khỏi iPhone của bạn. Nó chỉ đơn giản là xóa chúng khỏi danh sách Yêu thích truy cập nhanh. Bạn vẫn có thể tìm và liên hệ với người đó thông qua “Liên lạc” trong ứng dụng Điện thoại hoặc bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm.