Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách xóa iPad của bạn về cài đặt gốc

Đặt lại iPad của bạn có thể được sử dụng như một công cụ khắc phục sự cố vì nó giúp giải quyết các sự cố thường gặp bằng cách xóa các ứng dụng gây ra sự cố này trong iPad để bạn có thể tải xuống lại. Để tránh mất thông tin quan trọng, trước khi xóa iPad, bạn nên sao lưu thiết bị của mình lên iCloud.

Để sao lưu dữ liệu của bạn, hãy mở Cài đặt ứng dụng. Trên menu bên trái, hãy nhấn iCloud theo dõi bởi Hỗ trợ trong trang cài đặt iCloud. Cuối cùng nhấn Sao lưu ngay.

Sau khi sao lưu xong, bạn có thể đặt lại iPad của mình về Mặc định của nhà máy bằng cách sử dụng của bạn Cài đặt ứng dụng.

Mở của bạn Cài đặt ứng dụng. Sau khi nó mở ra, hãy xác định vị trí và nhấn Tổng quan ở menu bên trái. Vào cuối của Tổng quan cài đặt, định vị và nhấn Cài lại. Từ các tùy chọn có sẵn, hãy chọn tùy chọn bạn thấy phù hợp với tình huống của mình.

Cách xóa iPad về cài đặt gốc

Trong trường hợp bạn đang giao iPad của mình cho một thành viên khác trong gia đình muốn sử dụng cùng Apple ID, tùy chọn đầu tiên bạn có thể sử dụng là Đặt lại tất cả các thiết lập. Nó sẽ để lại dữ liệu (âm nhạc, video, v.v.) nhưng sẽ đặt lại tùy chọn.

Trong trường hợp đó là do vấn đề kết nối, hãy thử sử dụng Đặt lại Cài đặt mạng. Nó sẽ giúp xóa mọi dữ liệu được lưu trữ trên mạng cụ thể của bạn và cũng có thể giúp xóa sự cố của bạn mà không dẫn đến khôi phục hoàn toàn.

Tuy nhiên, chuẩn mực chung là Xoá tất cả nội dung và cài đặt. Tùy chọn này đảm bảo tất cả dữ liệu của bạn được tắt khỏi iPad. Phương pháp này hữu ích trong trường hợp bạn muốn bán iPad của mình.

Xóa dữ liệu trên iPad của bạn

Trong trường hợp bạn chọn Xoá tất cả nội dung và cài đặt, nó sẽ yêu cầu bạn xác nhận lựa chọn của mình hai lần vì nó sẽ đặt iPad của bạn về mặc định ban đầu.

Trong trường hợp bạn có khóa mật mã trên iPad, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu của mình. Sau khi bạn xác nhận lựa chọn của mình, quá trình xóa sẽ bắt đầu. Nó sẽ mất một vài phút. Trong quá trình đó, Apple logo sẽ xuất hiện ở giữa màn hình của bạn.

Sau khi hoàn tất, iPad sẽ hiển thị màn hình có nội dung Xin chào bằng nhiều ngôn ngữ, nghĩa là iPad đã được khôi phục về mặc định ban đầu. Đó là cách xóa sạch iPad về cài đặt gốc!