FacebookSẽ Mở Dữ liệu Nhắm mục tiêu Quảng cáo

Facebookxuất hiện trước những lời chỉ trích về quyền riêng tư và quảng cáo. Ông đã bị chỉ trích vì các quảng cáo nhắm mục tiêu của mình, đặc biệt là trong thời gian bầu cử. Facebooksẽ cho phép các nhà nghiên cứu đi sâu vào chủ đề này để tăng tính minh bạch của nó.

Chủ sở hữu của các nền tảng truyền thông xã hội được sử dụng nhiều nhất trên thế giới Facebookgần đây tiếp tục đưa ra những điều không mấy dễ chịu. Đặc biệt là những người gặp rắc rối lớn với bản cập nhật chính sách quyền riêng tư mới nhất của WhatsApp. Facebook, Instagram và có tên riêng của nó Facebook trên các nền tảng truyền thông xã hội quảng cáo được nhắm mục tiêu Nó cũng bị chỉ trích nặng nề.

Có vẻ như Facebookít chỉ trích hơn về chủ đề này và thiếu quyền riêng tư và nhắm mục tiêu quảng cáo minh bạch đã ký một sự phát triển mới để tăng Về vấn đề cấp một số quyền cho các nhà nghiên cứu trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11 tới. nó sẽ giúp ích nhiều hơn.

Facebooksẽ cho phép khám phá dữ liệu nhắm mục tiêu quảng cáo bầu cử:

Facebook, 1 Nó sẽ cho phép các nhà nghiên cứu truy cập ‘dữ liệu nhắm mục tiêu’ vào tháng 2 năm 2021. Instagramtrong va FacebookTrong 1,3 hơn một triệu tìm dữ liệu nhắm mục tiêu cho các vấn đề xã hội, bầu cử và quảng cáo chính trịsẽ có thể truy cập được cho các nhà nghiên cứu. Các cuộc điều tra về những quảng cáo này sẽ diễn ra trong khoảng thời gian ba tháng trước ngày bầu cử. Lý do cho điều này là các quảng cáo được phát sóng trong những khoảng thời gian này.

Facebook”Ông nói và nói thêm rằng nó sẽ giúp ích cho các nhà nghiên cứu.

Nguồn: https://www.engadget.com/facebook-election-ad-targeting-data-researchers-185000167.html

Những bài viết liên quan

Back to top button