Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Giới thiệu tổng thể về tính năng nâng cao của 3uTools

*Tắt

Vô hiệu hóa hỗ trợ tất cả các thiết bị iOS.

Tính năng này có thể khiến thiết bị đã kích hoạt ở trạng thái chưa kích hoạt, tất cả dữ liệu và cài đặt sẽ được lưu lại, bạn chỉ cần kích hoạt lại iDveice. Trước khi bạn tắt iDevice của mình, hãy đảm bảo rằng bạn đã tắt mạng. Nếu không, iDevice sẽ được kích hoạt tự động. Khi kích hoạt lại iDevice của bạn, bạn cần nhập Apple ID và mật khẩu theo yêu cầu.

Note: Nếu iDveice của bạn có khóa kích hoạt và bạn không biết Apple ID và mật khẩu, tốt nhất bạn không nên sử dụng chức năng này.

*Tải SHSH lên

Thiết bị được hỗ trợ: iPhone4

Sau khi lưu tệp sao lưu SHSH của iDevice trên PC, bạn có thể tải tệp đó lên máy chủ 3uTools. Nếu bạn muốn hạ cấp iDevice, nó sẽ giúp bạn.

Note: Đảm bảo rằng bạn đã tải lên tệp sao lưu SHSH trong iOS 7. Nếu bạn đã tải lên tệp sao lưu SHSH có ECID đã sửa đổi, iDevice của bạn không thể bật bình thường.

*Sao lưu SHSH từ iDevice

IDevice được hỗ trợ: iPhone 3GS, iPhone4 (phiên bản hệ thống bên dưới iOS 7)

Nó có thể giúp sao lưu SHSH của iDevice lên máy chủ 3uTools. iDevice được hỗ trợ nâng cấp hoặc hạ cấp bằng file sao lưu SHSH.

Note: iDevice trên iPhone4 không thể sử dụng chức năng này.

* Truy xuất mật mã của iDevice

IDevice được hỗ trợ: iPhone3GS, iPhone4 (phiên bản hệ thống bên dưới iOS 7 với mật khẩu bốn chữ số)

Nếu bạn quên mật khẩu màn hình khóa của iPhone4, 3uTools có thể giúp bạn lấy lại. Bạn cần đặt iDveice của mình về chế độ DFU, thời lượng tùy thuộc vào kích thước số bạn đặt.

Note: Giữ kết nối mạng ổn định giữa iDevice của bạn và 3uTools trong khi lấy lại mật khẩu của iDevice. Để mở khóa mật khẩu màn hình của iDevice trên iPhone4s, bạn cần flash iDevice không cần dữ liệu bằng 3uTools.

*Thoát chế độ Tắt

Hỗ trợ iDevice: iPhone 3GS, iPhone4

Nếu bạn nhập sai mật khẩu do bất cẩn với iPhone nhiều lần, iDevice của bạn sẽ bị khóa vì lý do bảo mật. Trong tình huống như vậy, 3uTools có thể giúp iPhone của bạn thoát khỏi chế độ tắt. Bạn cần đặt iDevice của mình về chế độ DFU và flash nó bằng 3uTools, khi hoàn tất, bạn có thể nhập lại mật mã chính xác.

Note: Nếu iDevice trên iPhone4s bị vô hiệu hóa, bạn chỉ có thể giải quyết vấn đề này bằng cách flash iDevice của mình mà không cần dữ liệu bằng 3uTools.

*Thoát Chế độ khôi phục

iDevice được hỗ trợ: hỗ trợ tất cả các thiết bị iOS.

Nếu bạn không thể thoát iDevice của mình khỏi chế độ DFU bằng cách nhấn nút Home và nút Nguồn, 3uTools có thể giúp bạn thoát iDevice của mình khỏi chế độ bất thường này.

Note: Đảm bảo không có vấn đề về phần cứng trên iDevice của bạn. Nếu iDevice của bạn gặp vấn đề về phần cứng, iDevice sẽ trở lại chế độ recovery, sau đó bạn cần flash lại.

*Khởi động có dây buộc

Thiết bị được hỗ trợ: iPhone4

Nếu bạn tải lên tệp sao lưu SHSH có ECID đã sửa đổi, iDevice của bạn không thể bật bình thường. Tại thời điểm này, bạn cần sử dụng tethered boot để bật iPhone của mình.

Note: Mỗi lần tắt iPhone, bạn cần sử dụng 3uTools tethered boot để bật nó lên. Sau đó iDevice của bạn có thể hoạt động bình thường.